Svar på prøve

Antidoping Norge bruker WADA sitt Anti-Doping Administration and Management System (ADAMS) for å administrere dopingkontrollene.

Som en følge av dette får ikke utøvere svar på dopingprøven dersom alt er normalt og prøven er negativ. Ved positiv prøve eller annet svar som krever oppfølging blir utøver kontaktet av Antidoping Norge. Prøver som er innhentet kan re-analyseres inntil 10 år.

Om en utøver allikevel skulle ha et ønske om å få bekreftet analyseresultatet, må vedkommende vente én måned før Antidoping Norge kontaktes på [email protected]. Utøver må oppgi navn, fødselsdato, testdato og prøvenummer ved en slik henvendelse.

Utøvere på Antidoping Norges meldepliktliste har tilgang til analyseresultatet direkte i ADAMS.

Les mer om svar på prøve (pkt. 9) og dopingkontrollen for øvrig.