Svar på prøve

Antidoping Norge har tatt i bruk et felles internasjonalt system for å administrere dopingkontrollene (ADAMS).

Som en følge av dette får ikke utøvere svar på dopingprøven dersom alt er normalt og prøven er negativ. Ved positiv prøve eller annet svar som krever oppfølging blir utøver kontaktet av Antidoping Norge.

Om utøver allikevel skulle ha et ønske om å få bekreftet svaret, så vent 1 måned før Antidoping Norge kontaktes. Utøver må oppgi navn, evt. fødselsdato og prøvenummer ved en slik henvendelse.

Utøvere på meldepliktliste, som benytter ADAMS for å legge inn utøverinformasjon, vil kunne lese analysesvaret i ADAMS, forutsatt at laboratoriet har tatt ADAMS i bruk.

Les mer om svar på prøve (pkt. 9) og dopingkontrollen for øvrig.