Meldeplikt

Alle internasjonale særforbund og antidopingorganisasjoner som ønsker å delta med sine utøvere i OL er forpliktet til å opprette en liste over utøvere som har meldeplikt i henhold til meldepliktforskriften.

Disse utøverne skal informere om hvor de bor, trener, om samlinger, faste aktiviteter og konkurranser, samt oppgi minimum ett daglig treffpunkt på én time mellom klokken 05.00 og 23.00, slik at de gjør seg selv tilgjengelig for uanmeldte dopingkontroller.

”Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon” (meldepliktforskriften) er vedtatt av styret i Antidoping Norge. Forskriften er gitt med hjemmel i Norges idrettsforbunds og olympiske og paralympiske komités antidopingregelverk (NIFs antidopingregelverk) art. 5.5 og er i samsvar med World Anti-Doping Code (WADC), «International Standard for Testing and Investigations» (ISTI) og «International Standard for Result Management» (ISRM).

Brudd på meldepliktforskriften kan føre til ileggelse av advarsel. Dersom en utøver får tre advarsler i løpet av en 12 måneders periode regnes dette som et brudd på Antidopingbestemmelsene. Dette kan medføre utelukkelse fra idretten hvis utøver blir dømt. Både advarsler fra Antidoping Norge og utøveres internasjonale særforbund tas med i denne beregningen.

Antidoping Norge behandler saker om mulige advarsler. Hvis utøver som blir ilagt advarsel ønsker å klage på denne, gjøres dette til en uavhengig klagekomitè som vurderer om advarselen er ilagt på korrekt grunnlag og utgjør et brudd på forskriften. Klagekomiteens medlemmer utpekes av Antidoping Norges styre og består av en jurist, en lege og en topputøver som har hvert sitt personlige varamedlem.

Komiteen må være fulltallig for å kunne fatte vedtak.

Her finner du komiteens instruks.

Klagekomiteens medlemmer:
Henning Bjørnstad
, leder (vara Siri Langseth)
Advokat

Carl Waaler Kaas (vara Aida Husic Dahlen)
Utøver

Marit Bjartveit (vara Marianne Fjeld Aukland)
Lege