Meldepliktkomité

Alle internasjonale særforbund og antidopingorganisasjoner som ønsker å delta med sine utøvere i OL er forpliktet til å opprette en liste over utøvere som har meldeplikt i henhold til meldepliktforskriften.

Disse utøverne skal informere om hvor de bor, trener, om samlinger, faste aktiviteter og konkurranser, samt oppgi minimum ett daglig treffpunkt på én time mellom klokken 05.00 og 23.00, slik at de gjør seg selv tilgjengelig for uanmeldte dopingkontroller.

”Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon” (meldepliktforskriften) er vedtatt av styret i Antidoping Norge. Forskriften er gitt med hjemmel i Norges Idrettsforbunds og olympiske og paralympiske komités antidopingregelverk (NIFs antidopingregelverk) art. 5.5 og er i samsvar med World Anti-Doping Code (WADC), «International Standard for Testing and Investigations» (ISTI) og «International Standard for Result Management» (ISRM).

Brudd på meldepliktforskriften kan føre til ileggelse av advarsel. Dersom en utøver får tre advarsler i løpet av 12 måneder regnes dette som et brudd på dopingbestemmelsene. Dette kan medføre utestengelse fra idretten hvis utøver blir dømt. Både advarsler fra Antidoping Norge og utøveres internasjonale særforbund tas med i denne beregningen.

Antidoping Norge har en uavhengig meldepliktkomité som vurderer og vedtar utstedelse av advarsler til utøvere for brudd på forskriften. Komiteens medlemmer består av jurister og topputøvere. Meldepliktkomiteen kan også gi anbefalinger til praktiseringen av meldepliktsystemet eller ta opp relevante temaer etter eget initiativ.

Her finner du komiteens instruks.

Meldepliktkomiteens medlemmer:

Henning Bjørnstad, leder
Advokat

Andreas Nyhaug
Advokat

Astrid Uhrenholdt Jacobsen
Utøver

Aida Husic Dahlen
Utøver

Carl Waaler Kaas
UtøverKlagenemnd

 • Klagenemnd i meldepliktsaker

  Utøvere som har fått advarsel for brudd på meldepliktforskriften kan klage til Antidoping Norge.

  Klagenemnden i Antidoping Norge tillegges myndighet til å fatte vedtak i klager på vedtak om advarsler (fattet av Meldepliktkomiteen).

  Klagenemndens medlemmer utpekes av styret i Antidoping Norge og skal bestå av en leder med juridisk kompetanse. I tillegg skal klagenemnden ha kompetanse innen idrett og klinisk medisin.

  Nemnden skal bestå av minimum leder og to medlemmer for å fatte vedtak.

  Her er nemndens instruks.

  Siri Langseth, leder
  Advokat

  Are Strandli
  Utøver

  Marit Bjartveit
  Klinikkleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Ullevål sykehus

  Kristian J. Fougner (varamedlem)
  Avdelingssjef, Spesialist i indremedisin og endokrinologi ved St. Olavs Hospital

  Elisabeth Myhre (varamedlem)
  Advokat

  Camilla Gjersem
  (varamedlem)
  Utøver