Hva gjorde ADNO i 2022?

Antidoping Norges årsrapport 2022 er klar.

Ung gutt i bar overkropp foran speil

2022 ble også et år preget av usikkerhet og uforutsigbarhet på mange måter. Det var likevel et år der det norske og internasjonale antidopingarbeidet på mange områder kunne vende tilbake til en normalsituasjon etter to år preget av pandemi.

  • Vi kunne parkere bobilen som mobil kontrollstasjon og tok nærmere 3000 dopingprøver i norsk idrett. Det ble opprettet 24 dopingsaker og 14 saker fikk sin endelige dom i 2022.
  • Vi gjennomførte et omfattende forebyggingsprogram som også kunne basere seg på fysisk tilstedeværelse, både i og utenfor den organiserte idretten. Til sammen gjennomførte vi godt over 550 foredrag.
  • Vi lanserte en ny versjon av e-læringsprogrammet Ren Utøver som ble gjennomført av over 22 000 personer, introduserte testmetoden Dried Blood Spot i norsk idrett og har videreutviklet arbeidet på sosiale medie-flater til å nå over én million nordmenn på digitale plattformer.
  • Internasjonalt fikk vi ledet gjennom arbeidet med veiledende prinsipper for morgendagens antidopingarbeid og etablert et samarbeid med Georgia.
  • Vi har et bredt samarbeid med kommuner, har aldri hatt med oss så mange treningssentre i antidopingarbeidet og har gjennom Rent Særforbund-programmet et forebyggende arbeid som er gjennomgripende i norsk idrett.

- Det er viktig å understreke at det å bekjempe doping i idretten og fremme sunne og helsefremmende treningsmiljøer ikke er noe denne organisasjonen kan gjøre alene. Vi er derfor ekstremt takknemlig for alle de samarbeidspartnerne og medspillerne vi har med oss, skriver avtroppende styreleder Thorhild Widvey i sin årshilsen.

Hun ble i april 2023 erstattet av Rune Andersen som styreleder i ADNO.

- ADNO er en organisasjon som etter hvert har fått en betydelig posisjon i det norske samfunnet. Veksten har vært formidabel for en organisasjon som i 2023 fyller 20 år, understreker Widvey.

Du kan selv sette deg inn i arbeidet Antidoping Norge gjennomførte i 2022 ved å klikke deg gjennom den digitale årsrapporten for 2022.