Rune Andersen ny styreleder i ADNO

Overtar for Thorhild Widvey.

Rune Andersen ny styreleder i Antidoping Norge
Rune Andersen fikk Idrettsgallaens hederspris i 2021. Nå blir han styreleder i Antidoping Norge. Foto: NTB

På et styremøte i Antidoping Norge (ADNO) denne uka ble det klart at Rune Andersen tar over for Thorhild Widvey som stiftelsens leder.

Andersen startet sitt arbeid innen antidoping i Norges idrettsforbund midt på 1980-tallet. I perioden 2002 til 2014 var han sentral i det internasjonale antidopingarbeidet som direktør i WADA.

Fra 2014 til han gikk av med pensjon i 2020 var han leder av internasjonal avdeling i ADNO. Han har siden den gang hatt flere internasjonale posisjoner, blant annet for internasjonal friidrett opp mot Russland. Et engasjement han nylig avsluttet.

Nå ser Andersen fram til å gå i gang som styreleder i ADNO.

- Jeg synes det er veldig spennende å tre inn som styreleder, og er ydmyk for den tilliten som er gitt meg. Jeg ser fram til å jobbe med et godt sammensatt styre og en administrasjon som jeg kjenner godt. Vi har spennende oppgaver å ta tak i, og jeg ser fram til å være en del av framtidens ADNO, sier Rune Andersen.

- En tydelig stemme

Han skryter også av den innsatsen som Widvey har lagt ned som styreleder.

- Hun har virkelig stått på for å fremme antidopingarbeidet i mange ulike sammenhenger. Hun har vært en tydelig stemme i nasjonale og internasjonale spørsmål.

Widvey kan se tilbake på mange år med antidopingengasjement, i en rekke ulike roller.

- Jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til å bidra i arbeidet for en ren idrett, både internasjonalt som medlem i WADAs styre og nå sist en god periode som styreleder i Antidoping Norge. Jeg har vært stolt over å lede en organisasjon som ADNO, med kompetente og interesserte styremedlemmer og en framoverlent administrasjon som virkelig brenner for å beskytte en ren idrett og en helsefremmende treningskultur.

Også Rodal ut av styret
Thorhild Widvey har vært styreleder i ADNO siden 2018 da hun tok over lederstolen etter Valgerd Svarstad Haugland. Widvey valgte selv å ikke forlenge fireårsperioden i fjor, men har fungert som leder inntil en ny løsning kom på plass.

- Jeg vil takke alle sammen for et godt samarbeid, både styrekolleger, de jeg har jobbet med internt i ADNO, men også personer i andre organisasjoner som jeg har møtt i kraft av at jeg har vært styreleder. Det har vært en spennende tid med stor utvikling på mange områder, og så vet jeg at arbeidet med ren idrett og like muligheter må fortsette for fullt framover, både her i Norge og internasjonalt, sier Widvey.

Også Vebjørn Rodal har trådt ut av Antidoping Norges styre. Den olympiske mester fra 1996 har vært en viktig utøverstemme i styret, men har nå fullført de to fireårsperiodene det er mulig å sitte.

Vi takker både Thorhild og Vebjørn for innsatsen - og ønsker Rune Andersen velkommen som ny styreleder.

Her er informasjon om styret i ADNO
.