Medisinsk fagkomité

Fagkomité for medisinrelaterte spørsmål fungerer som et rådgivende organ for Stiftelsen Antidoping Norge.

Fagkomiteen har en viktig rådgivende funksjon for Antidoping Norge. Komiteen ajourfører blant annet dopinglisten og behandler og avgjør søknader om fritak fra dopinglisten.

Komiteen foreslår prosjekter som kan bidra til å utvikle kontrollrutiner og/eller analysemetoder for å avsløre bruk av forbudte stoffer eller metoder og foreslår forsknings- og utviklingsprosjekter for å styrke det medisinrelaterte antidopingarbeidet.

Her finner du instruks for medisinsk fagkomité.

Medisinsk fagkomité består av:

Per Medbøe Thorsby (leder)
PhD Seksjonsoverlege, Enhetsleder, Hormonlaboratoriet

Thomas Schreiner
Cand.med. og spesialist i indremedisin og endokrinologi

Pål Zeiner
Overlege, dr. med., spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Morten Nissen Melsom
Lege, PhD, overlege, spesialist i indremedisin og pulmonologi»

Hege Clemm
Overlege i pediatri, ansvar for pediatrisk pulmonologi, idrettslege NIMF»