Oversikt over utvaskingsperioder for glukokortikoider

WADA anbefaler å la det gå minst én utvaskingsperiode fra siste administrering av legemidlet og til konkurranseperioden starter (kl 23.59 kvelden før oppsatt konkurranse). Les mer i dokumentet «Hovedendringer på dopinglisten 2022» og «Glucocorticoids and TUEs».

**Oral administrering inkluderer også oromucosal (på munnslimhinner), bukkal (på innsiden av kinnet), gingival (på tannkjøttet) og sublingual (under tungen) administrering.

*Utvaskingsperiode betyr tiden det tar før man regner med at stoffet er ute av kroppen, det vil si tiden fra siste administrering av stoffet til tidspunktet for begynnelsen av I konkurranse-perioden