Snakk om doping

Gutt i bar overkropp foran speilet i treningsstudio

Hvordan tar du samtalen?

Er du bekymret for at en du kjenner vurderer eller bruker doping? Her er noen råd for hvordan du kan ta samtalen. Bruk rådene til inspirasjon og refleksjon, slik at du kan tilpasse det din egen situasjon.

 • Rammene for samtalen

  Vi vet det kan være utfordrende, men også viktig å ta opp en bekymring for noen vi er glad i. Det er vanlig å føle på redsel for å såre personen, være bekymret for hvordan det vil påvirke relasjonen mellom dere og frykt for å bli avvist og ikke få muligheten til å hjelpe. En god påminnelse før en samtale kan være å møte personen slik du selv skulle ønske du ble møtt dersom noen var bekymret for deg. Ungdom og unge voksne har blant annet fortalt oss at de er redde for å bli misforstått, dømt eller bli fortalt hvor dumme de er for interessen eller valget sitt. De ønsker at dere skal prøve å forstå og prate om dem og deres situasjon, i stedet for med en gang fortelle om de negative konsekvensene av det. De forteller også om at de er redd for at folk skal bli sint på dem, og at det er en stor terskel for å ta det opp med de rundt seg.

  Både unge og voksne kan synes det er utfordrende å prate ansikt til ansikt om sensitive tema, derfor kan for eksempel en kjøretur, gåtur eller en felles aktivitet skape en trygg ramme hvor ungdommen ikke må se deg i ansiktet mens dere prater. Det er fort gjort at ungdommen føler seg angrepet dersom det tas opp foran andre og dermed lukkes muligheten for en konstruktiv samtale rundt bekymringen. Sett av god tid til praten slik at ikke én eller begge må reise videre midt i samtalen.

 • Kunnskap

  Vi har alle vært ungdom og vet hvor altoppslukende den tiden er. Men selv om vi har vært ungdom, vet vi ikke hvordan det er å være ungdom i dag. De bruker store deler av tiden sin på SoMe, hvor voksne har liten eller ingen kontroll over hva og hvem de følger eller eksponeres for. Den beste måten å få kunnskap om det på er å spørre ungdommen ved å være genuint interessert i livet de lever på SoMe. Snakk med dem om trening, kroppsbilde og doping. Hva slags treningsprogram eller filosofi tror hen på?

  Kosttilskudd

  Noen tar kontakt med oss i Dopingkontakten med bekymring rundt bruk av kosttilskudd. Bruk av kosttilskudd er ikke doping. Og bruk av kosttilskudd trenger ikke ha noe med doping å gjøre. Kosttilskudd kan være en nødvendig for noen, på grunn av mangeltilstander.

  Noen bruker kosttilskudd i forbindelse med trening for å få i seg næringsstoffer som er viktige. Samtidig er det funnet uregelmessigheter i enkelte kosttilskudd. Det kan være ulovlige stoffer som ikke nødvendigvis kommer frem av varedeklarasjonen. Det kan også være for høye verdier av ellers lovlige stoffer.

  Koffein har en øvre mengde per porsjon etter gjeldende regelverk. Det er en noe høyere risiko til blandingsprodukter som lover en oppkvikkende, fettforbrennende eller anabol effekt. Siden andre land har andre regler, kan det også være en noe høyere risiko knyttet til å kjøpe kosttilskudd fra utlandet.

  Tegn og symptomer

  Mange av tegnene på bruk av doping, kan ha helt naturlige forklaringer. Stort treningsfokus, kviser, kortere lunte, aggressiv atferd og humørsvingninger er eksempler på tegn som kan komme av dopingbruk. Samtidig kan de ha naturlige forklaringer. Det kan være genetikk, hendelser i livet eller rett og slett det å være ungdom.

  Mistanken øker ofte om flere av tegnene melder seg samtidig uten noen åpenbar eller god forklaring på hvorfor de dukker opp akkurat nå. Men helt sikker kan man aldri være basert på tegn og symptomer. For å ta en samtale med en du er bekymret for, trenger du heller ikke være sikker på om vedkommende bruker eller ikke. Du kan se mer om tegn og symptomer her:

  Les mer om kosttilskudd og doping på våre kunnskapssider.

 • Vær bevisst på hvordan du framstår

  Vi tror det er viktig å være bevisst på hvordan du opptrer som voksen-person. Hvilke kommentarer kommer du med før eller etter trening? Hvordan blir det snakka om kropp og kosthold i hjemmet?

  Ta en runde med deg selv på hvor du står i disse problemstillingene. Erkjenn hvilke tanker og holdninger du har hatt og har rundt for eksempel doping eller vanskelige følelser til egen kropp. Hvordan vil du reagere om ungdommen din forteller at hen vurderer eller bruker doping?

  Og hvordan reagerer du som omsorgsperson om ungdommen blir sint? Eller hva om hen begynner å gråte? Din reaksjon på det som kommuniseres påvirker ungdommens forhold til deg. Tenk godt igjennom hvordan du kan reagere og hvordan du helst ønsker å reagere dersom ungdommen sier noe du synes er ubehagelig. Det er godt mulig dere er uenige om hva som er rett, det er lov. Men husk å diskuter sak, ikke person. Ett eksempel:

  "Det du gjorde nå var et dårlig valg, men det gjør deg ikke til et dårlig menneske".

 • Spør, ikke tro du vet

  En god relasjon hjelper deg langt på vei når du skal ta en vanskelig samtale som denne kan bli. Har du og din ungdom bygd opp en god relasjon over tid, har dere et godt utgangspunkt for å kunne prate sammen om doping og andre problem rundt kroppspress og trening.

  Det å vise interesse og omsorg for en man er glad i kan være starten for enhver samtale. Du trenger ikke like eller anerkjenne bruk, men å møte det med fatning og en interesse for det som ligger bak, kan skape en bedre forståelse. Den som bruker kan oppleve en trygghet til deg, om vedkommende ikke møter fordømmelse.

  Valget om å bruke kan vi tenke er rasjonelt om vi ser på situasjonen ungdommen vår står i. Årsakene til valget om å bruke, kan vi se på som sannheten for ungdommen. Dette er et grunnleggende etisk perspektiv. Man trenger ikke være enig, og det kan man gjerne formidle. Men å være åpen for et annet perspektiv, lytte og vise respekt for argumentene, vil kunne gi deg et bedre utgangspunkt i å bli lyttet til og forstått selv.

 • Tål å bli avvist

  Det er alltid utfordrende å være bekymret for noen du er glad i. Dersom du i tillegg er urolig for at ungdommen din vurderer- eller bruker dopingmidler, er det fort gjort å ta styringen på situasjonen for å gjøre en rask endring. Men for at en reell endring skal skje, er det helt avgjørende at du har med deg ungdommen din i denne prosessen.

  Årsakene til bruk av dopingmidler kan være mange, og de kan være vanskelig å sette ord på. Vær tålmodig, også når ungdommen sier at hen ikke vil prate om det. Avvisning er en vanlig måte å teste ut sine foresatte på når noe blir vanskelig. Forsøk å sette ord på følelsene for ungdommen din, men vær tydelig på at dette kun er dine tolkninger/speilinger av hvordan ungdommen har det.

  Det kan også hende at du vil bli avvist fordi ungdommen ikke tenker på bruk av dopingmidler som en helserisiko. Det er derfor viktig å vise forståelse for deres forståelse av virkeligheten, men samtidig gjøre dem klar over hvilke konsekvenser det faktisk kan gi.

  Du som forelder eller foresatt kan også snakke med oss på Dopingkontakten om ulike dopingmidler eller hjelp til hvordan håndtere bekymring for dopingbruk.

 • Søk hjelp

  Dopingkontakten

  Ofte er det ikke nok med samtaler og hjelp fra foreldre. Du er nødt til å søke hjelp. Å bruke chattetjenesten vår, Dopingkontakten kan være en god start. Der sitter fagfolk i Antidoping Norge klare også til å hjelpe og snakke med deg som er pårørende. Vi kan gi støtte, råd til akkurat din situasjon og guide deg videre.

  Lokal helsehjelp

  I din kommune sitter det ofte fagfolk som kan gi deg og din ungdom god hjelp. Kontakt helsesykepleier på skolen, helsestasjonen eller kommunens SLT-koordinator, som jobber med rusforebygging.

  Steroideprosjektet

  Steroideprosjektet er spesialister på anabole steroider og kan gi deg god informasjon, og kan også veilede deg videre inn i behandling. Tilbudet om samtale er gratis og forplikter ikke til behandling. Les mer på steroidelab.no eller ta kontakt på e-post: [email protected] eller telefon 45 95 97 91.

2022 06 09 Antidop Manus Kort 7 3913
2022 06 09 Antidop Manus Kort 7 3913
Dopingkontakten
Steroidelab
Steroidelab
Steroideprosjektet

Se filmen Snakk om doping

Få et unikt innblikk i hvordan en ungdom med megareksi tenker: