Tilgjengelighetserklæring for antidoping.no

Alle skal ha like muligheter til å bruke antidoping.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Om erklæringen

Tilgjengelighetserklæringen ble opprettet 27. april 2023 og ble sist oppdatert 28. april 2023. Den gjelder for antidoping.no, men ikke for tilhørende søstersider.

Dette skal vi

 • Antidoping.no skal være et tilgjengelig nettsted.
 • Antidoping.no skal være et nettsted som gir grunnleggende og oppdatert informasjon om antidoping til de målgrupper vi jobber mot.
 • Antidoping.no skal tilby innhold og tjenester som er brukervennlige og nyttige for sine målgrupper.
 • ADNO er definert som privat sektor vi skal derfor følge de 35 kravene i WCAG 2.0
 • Vi ønsker samtidig å oppfylle de ekstra kravene som hører til offentlig sektor og WCAG 2.1

Status på nettstedet

Gi oss tilbakemelding

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne av antidoping.no.

 • Har du oppdaget feil?
 • Trenger du alternativt innhold til noe som ikke er universelt utformet?
 • Andre innspill til nettstedet?

Kontakt oss på [email protected]

Status for innholdet som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden. Antidoping Norge kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på antidoping.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

 • 1.1.1 Ikke-tekstlig innhold (Nivå A)

  KORT FORTALT: Gi brukeren et tekstalternativ for innhold som ikke er tekst.

  Innhold som bryter kravet

  Det er flere steder hvor det ikke er alternativ tekst på bilder.

  Hva gjør vi

  Vi retter fortløpende der vi oppdager feil. Alt nytt innhold skal følge WCAG-standarden.

 • 1.3.1 Informasjon og relasjoner (Nivå A)

  KORT FORTALT: Ting skal være kodet som det ser ut som.

  Innhold som bryter med regelverket

  Det finnes hopp i overskriftshierarkier på flere sider.

  Hva gjør vi

  Vi retter fortløpende der vi oppdager feil. Alt nytt innhold skal følge WCAG-standarden.

 • 1.4.5 Bilder av tekst (Nivå AA)

  KORT FORTALT: Bruk tekst i stedet for bilder av tekst.

  Innhold som bryter med regelverket

  Det finnes elementer på sider hvor det er brukt bilder av tekst eller tekst i bilder. Dette er informasjon som ikke er tilgjengelig for synshemmede.

  Hva gjør vi

  Vi retter fortløpende der vi oppdager feil. Alt nytt innhold skal følge WCAG-standarden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

 • 2.4.1 Hoppe over blokker (Nivå A)

  KORT FORTALT: Gi brukeren mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet.

  Innhold som bryter regelverket

  Feil funnet i tredjepartsløsning (chatbot) og i søket.

  Hva gjør vi

  Vi ser på mulighetene for å oppgradere løsningene.

 • 2.4.3 Fokusrekkefølge (Nivå A)

  KORT FORTALT: Presenter innholdet i en logisk rekkefølge.

  Innhold som bryter regelverket

  Feil funnet i chatbot-løsningen til Dopingkontaken.

  Hva gjør vi

  Vi har dialog med leverandør om en løsning.

 • 2.4.4 Formål med lenke (i kontekst, Nivå A)

  KORT FORTALT: Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.

  Innhold som bryter regelverket

  Ekspansjonsknapper i meny og knapper i trekkspillkomponenter mangler forklarende tekst. Det er tomme lenker på nettsiden.

  Hva gjør vi

  Det er et pågående arbeid å rydde opp i tomme lenker. Forklarende tekst i komponenter vil tas i neste runde med oppgradering.

 • 2.4.6 Overskrifter og ledetekster (Nivå AA)

  KORT FORTALT: Sørg for at ledetekster og overskrifter er beskrivende.

  Innhold som bryter regelverket

  Det er sider med hopp i nivåer på overskrifter.

  Hva gjør vi

  Å ordne opp i overskriftsstrukturen på nettsiden er et pågående arbeid, men alt nytt innhold skal følge WCAG-standarden.

 • 2.4.7 Synlig fokus (Nivå AA)

  KORT FORTALT: Sørg for at alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur.

  Innhold som bryter med regelverket

  Feil funnet i tredjepartsløsninger (chatbot og legemiddelsøk). Manglende fokusindikator på trekkspillkomponenter på enkelte sider.

  Hva gjør vi

  Dialog med tredjepartsleverandører for å finne løsning.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

 • 3.2.1 Fokus (Nivå A)

  KORT FORTALT: Når en komponent kommer i fokus medfører dette ikke automatisk betydelige endringer i siden.

  Innhold som bryter med regelverket

  Søkefeltets autocomplete-funksjon oppfyller ikke kravet.

  Hva gjør vi

  Vi ser på løsninger ved neste oppgradering.

 • 3.3.1 Identifikasjon av feil (Nivå A)

  KORT FORTALT: For feil som oppdages automatisk må du vise hvor feilen har oppstått og gi en tekstbeskrivelse av feilen.

  Innhold som bryter med regelverket

  Manglende feilmeldinger i "kontakt oss"-skjema.

  Hva gjør vi

  Vi ser på løsninger ved neste oppgradering.