Vil ha flere til å bli Rent IL

- Mer aktuelt enn noen gang.

Kristian Smiseth bakfra med et fotballnett.

- Rent Idrettslag er et nyttig verktøy som gjør det enklere å komme i gang med konkrete tiltak og som øker bevisstheten rundt antidopingarbeidet i sin fulle bredde. Rent IL hever kunnskapen, øker sjansen for at klubben og deres utøvere unngår å havne i en dopingsak og synliggjør at idrettslaget tar et samfunnsansvar på dette området, sier Halvor H. Byfuglien, kommunikasjonsleder i Antidoping Norge.

Den siste tiden har vi sett at en betydelig andel av dopingsaker skyldes misbruksstoffer som står på dopinglisten, og da særlig kokain. Dessuten rapporterte Tolletaten nylig om rekordbeslag av anabole stoffer.

­– ­At vi i også historisk vet at mange dopingsaker forklares med bruk av kosttilskudd gjør Rent Idrettslag mer aktuelt enn noen gang. Min opplevelse er at dopingutfordringen er mye mer enn det mange tror, legger Byfuglien til.

Enkel vei til mål

Her er den korte oppskriften på hvordan ditt idrettslag blir et Rent Idrettslag:

  1. Klikk deg inn på rentidrettslag.no for mer informasjon.
  2. Sett av tid (1-2 timer) der medlemmer av styret og eventuelt sentrale trenere, ledere og andre ressurspersoner samles.
  3. Søk opp idrettslaget og registrer gruppen på rentidrettslag.no.
  4. Gjennomfør diskusjonsoppgaven, godta erklæringen, sett opp tiltak og bli et sertifisert Rent IL. Som Rent IL får dere tilgang til materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet.
  5. Sertifiseringen er gyldig i to år. Tiltakene må gjennomføres i denne perioden.

Tilbakeblikk på Rent Idrettslag
I mars 2008 lanserte Antidoping Norge (ADNO) sammen med Norges idrettsforbund programmet Rent Idrettslag.

Fotballklubben HamKam ble de første som fikk Rent IL-stempelet, og siden har mange hundre norske idrettslag gjennomført programmet som har til hensikt å heve bevisstheten og kunnskapen rundt antidoping.

En oppdatert versjon med en ny teknisk plattform og oppgradert innhold ble lansert i 2019. De siste årene har det jevnt og trutt tikket inn med idrettslag over det ganske land som har blitt sertifisert som Rent Idrettslag. Bare i 2022 ble 275 nye lag og klubber registrert. En sertifisering som Rent IL er gyldig i to år.

Nå håper vi det vil strømme på med nye idrettslag som ønsker å bli med på laget for en ren idrett.

>> Kom i gang ved å klikke deg inn på rentidrettslag.no.