Dopinglisten

Ny dopingliste trer i kraft fra 1. januar 2020. Sjekk hovedendringene.

Dopinglisten 2020

WADA har nylig vedtatt dopinglisten 2020. Listen trer i kraft fra 1. januar 2020.

Her er oppsummering av de viktigste endringene på dopinglisten 2020:

Substanser og metoder som alltid er forbudt (både i og utenfor konkurranse)


Forbudte substanser


S1.1. Anabole stoffer

Underdelingen av anabole androgene steroider (AAS) i henholdsvis «a. eksogene AAS» og «b. endogene AAS» er fjernet, og alle AAS er plassert sammen i én gruppe. Det er ingen endringer i forbudte substanser under gruppe S1, men ytterligere to eksempler er lagt til listen (metylklostebol og 1-epiandrosteron). Endringen er gjort for å synliggjøre at alle AAS er forbudt dersom de tilføres utenfra (eksogent) og for å harmonisere gruppe S1 med andre grupper på dopinglisten, som ikke skiller mellom substanser som produseres i kroppen (endogene substanser) og som tilføres utenfra (eksogene substanser). Analysene som bestemmer opphavet til en substans (det vil si om hvorvidt den er endogen eller eksogen) er som tidligere regulert i tekniske dokumenter (for eksempel TD2019IRMS eller TD2019NA) fra WADA.

S1.2 Andre anabole stoffer

Ligandrol er ofte brukt som navn på LGD-4033, og er derfor lagt til listen med eksempler på selektive androgen reseptor-modulatorer (SARM’s).

S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika

• 1.2: Etter en ny evaluering er argon er fjernet fra dopinglisten fordi substansen ikke lenger anses å oppfylle kriteriene for inklusjon på dopinglisten.
• 1.4: TGF-ß-hemmere: Ordet «signal» er lagt til for å reflektere den dominerende virkningsmekanismen til de nevnte substansene på en bedre måte. Det heter nå «TGF-ß-signalhemmere».

S4. Hormoner og metabolske modulatorer

Bazedoksifen og ospemifen er lagt til listen med eksempler på selektive østrogenreseptor-modulatorer (SERMs). Bazedoksifen er virkestoff i et norskregistrert legemiddel (Duavive), men dette legemidlet har vært merket som forbudt i henhold til dopinglisten siden det ble registrert i Norge.

Substanser og metoder som er forbudt i konkurranse


S6 Stimulerende midler

• Oktodrin (1,5-dimetylheksylamin) er lagt til listen med eksempler på særskilte stimulerende stoffer. Denne substansen er funnet i flere kosttilskudd den senere tiden.
• Det er klargjort at administrering av imidazolderivater ikke er forbudt dersom det brukes dermatologisk (på hud), nasalt (i nesen) eller oftalmologisk (i øyet).

S7 Narkotika

Det er poengtert at alle optiske isomere (to molekyler som er speilbilde av hverandre) av substansene også er forbudt. Dette klargjør den forbudte statusen til optiske isomere, for eksempel levometadon.

S8 Cannabinoider

• Ordlyden er endret for å oppklare eventuelle misforståelser. Det er imidlertid ingen endringer i hvilke substanser som er forbudt. Alle naturlige og syntetiske cannabinoider er forbudt, inkludert enhver tilvirkning av preparater fra cannabis eller ethvert syntetisk cannabinoid. Naturlig ∆9-tetrahydrocannbinol (THC) og syntetisk THC (for eksempel dronabinol) er forbudt. Alle syntetiske cannabinoider som etterligner THC er forbudt.
• Cannabidiol (CBD) er ikke forbudt. Utøvere skal imidlertid være klar over at en del CBD-produkter som er ekstrahert fra cannabisplanten også kan inneholde THC. Dette kan resultere i en positiv prøve for et forbudt cannabinoid.

Forbudte metoder


M2 Kjemisk og fysisk manipulering

Ordlyden er endret for å klargjøre at forbudet mot proteaser kun gjelder dersom det brukes for å manipulere prøvene. Topikal* og systemisk** bruk av proteaser er ikke forbudt.
*Til bruk på kroppsoverflaten, for eksempel på hud og slimhinner
**Når et stoff kommer ut i blodbanen og påvirker hele kroppen, for eksempel ved å ta en tablett

M3 Gen- og celledoping

• Gruppe M3.1 og M3.2 er slått sammen fordi effekten av gendoping på genuttrykket også kan forekomme med andre teknologier enn genredigering
• «Transkripsjonell, posttranskripsjonell eller epigenetisk regulering av genuttrykket» er endret til «…genuttrykk ved enhver mekanisme» for å omfatte et bredt spekter av mekanismer uten å liste opp alle trinn i prosessen hvor genuttrykket kan bli påvirket.
• «Gendemping» og «genoverføring» er lagt til listen med eksempler på metoder for gendoping.
• «Polymerer av…» er fjernet for å harmonere med standard vitenskapelig terminologi for nukleinsyrer.
• Bruk av stamceller som ikke er transformert, og som brukes alene (uten tillegg av for eksempel vekstfaktorer eller andre hormoner) for å tilhele skader er ikke forbudt så lenge de fører til at funksjonen til det affekterte området vender tilbake til normal funksjon, og at de ikke fører til ytterligere endringer. Dette er også spesifisert i Q&A til dopinglisten som finnes på WADAs hjemmesider.

Overvåkningslisten

Ekdysteron er lagt til overvåkningslisten for å kunne følge med på mønster og prevalens av misbruk av dette stoffet. Det eksisterer også andre ekdysteroner, men flest data (spesielt angående prestasjonsfremmende effekt) og kommentarer fra høringsinstanser er sentrert rundt ekdysteron, og dette stoffet ble derfor lagt til overvåkningslisten for 2020.

LES OGSÅ:

Her er dopinglisten 2020

Overvåkingslisten 2020