Dopinglisten 2020

Nå kan du oppdatere deg på listen som trer i kraft fra 1. januar 2020.

Dopinglisten 2020

Siden 2004 har WADA publisert dopinglisten med oversikt over hvilke stoffer og metoder som er forbudte i og utenfor konkurranse.

Listen oppdateres normalt én gang i året, og frem til den reviderte listen gjøres kjent 1. oktober, tar WADA imot høringsinnspill fra en rekke interessenter.

Listen som trer i kraft fra 1. januar 2020 ble endelig vedtatt av WADA i slutten av september. ADNO har nå utarbeidet en norsk oversettelse av listen, samt oversatt dokumentet som tar for seg hovedendringer på listen.

Les deg opp på hovedendringene her!

Utøvere, støttepersonell, behandlende leger og andre som er i nær kontakt med utøvere på alle plan plikter å gjøre seg kjent med dopinglistens innhold og endringene som foreligger.

I tillegg til dopinglisten, har WADA vedtatt en oppdatert overvåkingsliste. Overvåkingslisten er ikke en forbudsliste, men er en liste over stoffer som WADA ønsker å følge med på for å se om det kan tyde på misbruk av disse stoffene i idretten.


Her kan du oppdatere deg:

Dopinglisten 2020

Overvåkingslisten 2020
Hovedendringer på dopinglisten 2020