Hederstegn til Widvey

ADNOs hederstegn tildelt tidligere styreleder Thorhild Widvey.

Nr6

Thorhild Widvey gikk av som leder for Antidoping Norge tidligere i år. I forbindelse med styremøtet i ADNO denne uka besluttet styret å tildele Widvey ADNOs hederstegn med diplom for hennes innsats for antidopingarbeidet, så vel nasjonalt som internasjonalt.

Widvey har over tid hatt et stort engasjement for antidopingarbeidet.

Som kulturminister med ansvar for antidoping i 2013 og 2015 og ikke minst som Norges første styremedlem i WADA der hun blant annet var en tydelig stemme i Russland-saken. Fra 2018 til 2023 var hun styreleder i Antidoping Norge.

"I tillegg til å være tydelig og standhaftig, er du klok, handlingsdyktig og konstruktiv for å finne de gode løsningene. Du inngir tillit i dialog med andre aktører, samtidig som du er ufravikelig på det som er dine verdier og grunnleggende prinsipper.

I antidopingsammenheng har ikke minst dette med uavhengighet, åpenhet og rettferdig rettergang vært førende for dine meninger."

Dette var ordene som nåværende styreleder Rune Andersen serverte da en rørt og overrasket Widvey mottok hederstegnet.

Andersen fortsatte:

"Personlig er jeg glad for at jeg har lært deg å kjenne. Som organisasjon er Antidoping Norge takknemlig for at vi har fått nytte av din kapasitet, kunnskap og erfaring.

En tydelig, trygg og god leder.

Med stort nettverk og en utrolig oversikt var du en døråpner og bidragsyter, uansett om det har vært arenaer for å diskutere toppidrett med særforbund eller om praten har gått om helsefremmede og sunne treningsmiljøer i møte med fylkeskommuner."

I forbindelse med overrekkelsen av hederstegnet ble også Vebjørn Rodal takket av for sine åtte år som medlem av styret i Antidoping Norge. Den olympiske mester fra Atlanta i 1996 har vært en viktig utøverstemme i ADNO-styret i to perioder.

Hederstegn med diplom i ADNO kan tildeles enkeltpersoner som på en meget fortjenestefull måte har arbeidet for Stiftelsens eller innenfor Stiftelsens virkeområde. Beslutning om tildeling treffes av styret.

Her finner du oversikt over tidligere mottakere av ADNOs hederstegn.

Thorhild Widvey og Vebjørn Rodal ble takket for sin innsats i ADNO-styret.

Thorhild Widvey og Vebjørn Rodal ble takket av for sin innsats i ADNO-styret.