– Dette avdekker et behov

Generalsekretær i Norges ishockeyforbund, Ottar Eide, mener at Antidoping Norges garderobeforedrag rundt om i hockey-Norge er måten å nå ut med kunnskapen på.

Alexander Syversen-Olsen og Ottar Eide
Alexander Syversen-Olsen og generalsekretær i Norges ishockeyforbund, Ottar Eide, viser fram den signerte drakten som har vært med på turneen.

I løpet av sin turne gjennom hockey-Norge besøkte tidligere hockeyspiller, nå ADNO-ansatt, Alexander Syversen-Olsen, 39 lag og 659 personer. Der har holdt foredrag om antidoping. I garderoben og med minimalt av hjelpemidler.

– Jeg møtte dem i deres egen hule. Da ble det en mer avslappa stemning, og vi fikk en fin dialog, sier Syversen-Olsen.

Blant temaene som har vært tatt opp er hva som skjer på dopingkontroll og hvilke rettigheter man har, kosttilskudd og medisinske fritak. Gjennom arbeidet, mener Alexander at han har fått opplyst mange, slått hull på en del myter og snudd noen holdninger.

Tilbakemeldingene har vært gode fra spillere og ledere og flere har fortalt at opplæringen kan ha hindra noen i å gå på en smell.

Alexander skryter i denne saken av hvor ærlige utøverne var.

Ottar Eide mener at erfaringene som Alexander har gjort seg er med på å underbygge den tankegangen om at man må tidlig ut med riktig opplæring, gjerne allerede i junioralder.

– Dette er en måte å nå ut på som er tidkrevende, men det er nødvendig. Så det er bra at dette har blitt gjort, sier generalsekretæren.

Måten det har blitt gjort på, med en tidligere hockeyspiller som tar det som en garderobeprat, mener Eide treffer meget bra.

– Man får en nærhet til det og det avdekker et behov for kunnskap, avslutter han.