Birkeland gir seg i påtalenemnda

Etter over ti år som medlem i Antidoping Norges påtalenemnd gir professor Kåre Birkeland seg.

Av Gjermund Erikstein-MidtbøKommunikasjonsrådgiver
Kåre Birkeland
Kåre Birkeland har vært medlem av påtalenemnda i Antidoping Norge siden 2010. Foto: Øystein Horgmo/UiO

Siden 1 .februar 2010 har professor i medisin, Kåre Birkeland, vært et av de tre faste medlemmene i påtalenemnda. Han har også vært engasjert i kampen for en ren idrett i lang tid før det.

– Jeg var med på Dopinglaboratoriet under OL på Lillehammer i 1994 da vi analyserte blodprøver for bloddoping for første gang, og deltok i forskningen som ledet frem mot avsløringsmetoder for doping med erythropoetin (EPO). Det har vært spennende å følge dette arbeidet også i påtalenemnda med flere EPO-saker, sier Birkeland som til vanlig er Professor/overlege i indremedisin og endokrinologi ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

– Interessante diskusjoner

Han har spesielt satt pris på diskusjonene mellom jurister og medisinere i nemnda. Påtalenemnda skal bestå av en leder med juridisk bakgrunn og to medlemmer med kunnskap innenfor medisin og farmakologi.

– Det har vært et morsomt og interessant arbeid i skjæringspunktet mellom idrett, jus og medisin. Særlig interessante og lærerike har diskusjonene mellom oss som medisinske eksperter og juristene som tolker regelverket vært. I tillegg til mine kunnskaper om dopingmidler og påvirkningen på kroppen, har jeg måttet bruke mine erfaringer som lege og «pasientens advokat» i flere av sakene.

– Hva har vært det mest utfordrende?

Noen av de vanskeligste sakene er nok der hvor praktiseringen av et ganske «firkantet» dopingregelverk rammer utøvere, ofte på lavere nivå, som har idretten som sin viktigste og ofte eneste sosiale arena. En utelukkelse fra trening og konkurranse etter å ha vært «uforsiktig» med et middel som står på dopinglista kan bety at mye av utøverens sosiale liv faller sammen.

Vil bli savnet

Avdelingsleder for kontroll og påtale, Britha R. Røkenes, forteller at Birkeland kommer til å bli savnet.

– Kåre har vært et meget kompetent medlem av påtalenemnda i mange og år, og vil utvilsomt bli savnet. Han er faglig dyktig, men han er også en utrolig hyggelig og godt likt person, sier Røkenes.

Påtalenemnda består nå av Katharina Rise (leder), Anders Jørgensen, Rigmor Solberg og Niels R. Kiær (sekretariat).

Les mer om påtalenemnda her.