1,5 millioner kroner mer til antidopingarbeidet i 2022

– Vi ønsker å legge til rette for at Antidoping Norge kan opprettholde sin posisjon blant de fremste antidopingorganisasjonene i verden, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

IMG 1207

Det ble i statsråd i dag, 10. desember, besluttet å tildele Antidoping Norge (ADNO) 40,5 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål for 2022.

Dette er en oppgang på 1,5 millioner kroner sammenlignet med tilskuddet for 2021.

– En kraftfull stemme

– Med økningen i tilskuddet for 2022 ønsker vi spesielt å legge til rette for at Antidoping Norge kan opprettholde sin posisjon blant de fremste antidopingorganisasjonene i verden. Størrelsen på tilskuddet uttrykker vår tydelige prioritering av antidopingarbeidet innenfor idretten. Tilskuddet bidrar til at Antidoping Norge, gjennom sin virksomhet, kan bekjempe doping og fremme en ærlig og dopingfri idrett, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding fra Regjeringen.

– Jeg vet at Antidoping Norge har en kraftfull stemme på den internasjonale antidopingarenaen, og bidrar til å gjøre en forskjell både nasjonalt og internasjonalt gjennom sitt betydelige antidopingarbeid, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

Har hatt ekstraordinære kostnader

Daglig leder Anders Solheim mener tilskuddet innebærer at stiftelsen kan drifte et godt og omfattende antidopingprogram i norsk idrett i 2022.

- Samtidig så er det ikke til å legge skjul på at pandemien har påført oss ekstraordinære kostnader, ikke minst med tanke på å kunne drive en solid kontrollvirksomhet. For å gjennomføre tester som ivaretar smittevern har vi måttet investere i bobiler som har fungert som mobile kontrollstasjoner. Slik situasjonen er nå må vi belage oss på at disse må benyttes også i 2022. Med utgangspunkt i det tilskuddet som nå er gitt, vil vi tilpasse planene som er lagt, og så skal vi sørge for at det drives et godt antidopingprogram i det kommende året innenfor de rammer som pandemien tillater, med forebyggende aktiviteter, en målrettet kontrollvirksomhet og et aktivt internasjonalt engasjement, sier Anders Solheim.