Årsrapport 2023

Her finner du ADNOs årsrapport for 2023.

391 Antidoping Norge 11

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har blitt utfordret på ineffektivitet i antidopingarbeidet og det at vi alltid ligger så langt bak juksemakerne. Det stemmer selvsagt at mye kunne vært bedre og at utviklingen kunne gått fortere. Likevel er jeg faktisk opptatt av å peke på alt det gode som skjer, som faktisk viser at arbeidet nytter.

Dette er noe av det styreleder Rune Andersen skriver i sin hilsen i forbindelse med ADNOs årsrapport for 2023.

2024 er i høyeste grad godt i gang, men først er det på tid å sette et endelig punktum for 2023 med et tilbakeblikk som årsrapporten er.

Hele årsrapporten fordelt på ulike fagområder kan leses her, inkludert stiftelsens årsregnskap. Styrets beretning finner du her.

Oppsummert for året er det blant annet verdt å merke seg:

  • ADNO har aldri hatt så mange dopingsaker som i 2023. 31 saker har fått en avsluttende dom og nesten 40 nye saker er opprettet i løpet av året. Dette kommer som et resultat av mer målrettet testing, et mer velutviklet etterretningsarbeid og et mer kunnskapsbasert testregime.
  • Vi gleder oss over at alle 55 norske særforbund nå er sertifisert som Rent Særforbund. At alle forbundene har utarbeidet sin relevante handlingsplan mot doping er helt unikt sett i et internasjonalt perspektiv og bidrar til et forebyggende arbeid i hele bredden av norsk idrett.
  • Godt over 300 norske idrettslag er sertifisert som Rent Idrettslag. Dette er med på å sikre og utvikle sunne og rene treningsmiljøer i norske lokalsamfunn.
  • Over 650 norske treningssentre er del av vårt Rent Senter-program. Disse sentrene betaler for at vi skal bistå de med antidopingopplæring og sammen løfter vi fram verdien av ren og helsefremmende trening.

Om dette å mye mer kan du lese om du klikker deg inn på

ANTIDOPING NORGES ÅRSRAPPORT 2023!