Astma og idrettsutøvere

Under gir vi deg svarene på de mest vanlige spørsmålene vi får inn rundt astma og idrettsutøvere.

Gir egentlig astmalegemidler en prestasjonsfremmende effekt? Medisinsk fagrådgiver Astrid Gjelstad gir deg svar.


Bruker du inhalator for astma og driver idrett? Enkel guide til bruk her!

Sjekk også ut vår astmakalkulator som gir deg svar på om medisinen og dosene du bruker er lovlige, eller om du må søke om medisinsk fritak.

WADA har fastsatt reglene for bruk av astmalegemidler for idrettsutøvere. Her er en nyttig Q&A om temaet.

Antidoping Norge har den siste tiden fått mange spørsmål knyttet til bruk av astmalegemidler for idrettsutøvere. Blant annet er det knyttet spørsmål til ulike måter for inhalasjon av salbutamol.

Salbutamol er en beta2-agonist som brukes ved behandling av astma og inhaleres med spray (aerosol), pulverinhalator eller forstøverapparat.

Dosen av salbutamol som blir gitt på forstøverapparat er betydelig større enn for spray og pulverinhalator og den er langt over grenseverdiene for inhalasjon på 600 mikrogram i løpet av 8 timer. Den store dosen skyldes at mye av forstøvet salbutamol går ut i omgivelsene og det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mye som inhaleres.

Vi fraråder derfor inntak av salbutamol eller andre beta2-agonister ved bruk av forstøver dersom det ikke foreligger et særskilt medisinsk fritak. De doser som angis nedenfor for spray og pulverinhalator gjelder legemidler som selges i Norge, andre land kan markedsføre andre doser.

De grenseverdier som er oppgitt baseres på dopinglisten gjeldende fra 1. januar 2022.Q&A

 • 1. Jeg bruker Ventoline-spray og skal løpe Oslo Maraton. Hvis jeg blir dopingtestet, må jeg ha med meg en legeerklæring?

  Jeg er ikke toppidrettsutøver, jfr. toppidrettsutøverlisten:

  Nei, du behøver ikke ha med deg legeerklæring, men du må kunne dokumentere at du tidligere har fått diagnosen astma og at legemidlene er forskrevet av lege.

  Jeg er toppidrettsutøver

  Er du toppidrettsutøver, jf. Toppidrettsutøverlisten, må du søke om medisinsk fritak på forhånd dersom du må bruke mer enn 600 mikrogram/8 timer. Det betyr seks doser/puff med Ventoline spray med 0,1 milligram (100 mikrogram). Se uttømmende regler om medisinsk fritak her.

  Søknaden skal inneholde dokumentasjon som bekrefter diagnose og bruk.

  Når du blir kalt inn til dopingkontroll, må du skrive hva du bruker av legemidler på dopingkontrollskjemaet ditt.

  Dersom laboratoriet rapporter salbutamol i en konsentrasjon større enn 1000 nanogram pr. milliliter (ng/ml) i urin, vil dette ikke anses å være beregnet på terapeutisk bruk av stoffet. Verdien vil da vurderes som et mistenkelig analytisk resultat (”Adverse Analytical Finding”, AAF), hvis ikke utøveren viser, ved å gjennomføre en kontrollert farmakokinetisk studie, at det unormale resultatet var en konsekvens av terapeutisk inhalert dose opp til de godkjente maksimumsverdiene angitt over.

 • 2. Hvor mye salbutamol får jeg i meg per inhalasjon ved bruk av Ventoline Diskus?

  Ved bruk av Ventoline Diskus inhalerers 200 mikrogram per dose/inhalasjon, det vil si at du ved bruk av tre doser/inhalasjoner i løpet av 8 timer vil få i deg det maksimale av hva som er tillatt.

  Her finner du en guide til inhalasjonspreparater som din lege kan bruke. Guiden må sees i sammenheng med dopinglisten.

 • 3. Finnes det flere astmamedisiner enn Ventoline som har begrensninger på bruk i henhold til dopinglisten?

  Ja, astmalegemidler som inneholder formoterol (Oxis), vilanterol (Relvar Ellipta) og salmeterol (Serevent) kan, som salbutamol (VentolineogAiromir), benyttes uten medisinsk fritak, forutsatt at man har diagnosen astma og at de benyttes som inhalasjon i godkjente terapeutiske doser, jf. dopinglisten S3 om beta2-agonister. Høyeste tillatte dosering for formoterol er 54 mikrogram /24 timer, hvilket er over den medisinsk anbefalte maksimaldosering jf Felleskatalogen. Salmeterol kan brukes i en dosering på inntil 200 mikrogram/24 timer og vilanterol kan brukes i doser på inntil 25 µg/24 timer uten medisinsk fritak.

  De samme doseringer gjelder for kombinasjonspreparater som inneholder inhalasjonssteroider i tillegg til formoterol (f.eks. Symbicort, DuoResp, Inuxair, Flutiform) og salmeterol (f. eks. Seretide, Airflusal).

  Ved bruk av inhalasjon i høyere doser eller ved alle andre inntaksmåter (injeksjon, tabletter etc) kreves søknad om medisinsk fritak.

  Alle andre beta2-agonister (astmalegemidler) krever søknad om medisinsk fritak uansett administrasjonsform (dvs måte å innta dem på).

  Se uttømmende regler om medisinsk fritak her

 • 4. Er det sant at utøvere som ikke omfattes av toppidrettsutøverlisten ikke trenger å søke om medisinsk fritak for bruk av astmamedisiner?

  Utøvere som konkurrerer og som ikke omfattes av toppidrettsutøverlisten, skal søke om medisinsk fritak for bruk av astmalegemidler som inneholder forbudte stoffer eller tillatte stoffer utover tillatte øvre maksimumsdose (salbutamol, salmeterol, formoterol og vilanterol) kun hvis Antidoping Norge ber om det, for eksempel etter at utøver har avlagt en positiv prøve. Utøver og utøvers lege må dokumentere diagnose og bruk.

  Se uttømmende regler om medisinsk fritak her.

 • 5. Hvor - og til hvem - skal jeg søke om medisinsk fritak for bruk av astmamedisiner?

  Det kommer an på nivå. Utøvere som konkurrerer på internasjonalt nivå som definert av utøvers internasjonale særforbund, skal søke til sitt internasjonale særforbund med en gang det foreligger en diagnose og behov for bruk av legemidler som inneholder forbudte stoffer eller tillatte stoffer ut over tillatte øvre maksimumsdose (salbutamol, salmeterol, formoterol ogvilanterol).

  Nasjonale toppidrettsutøvere, jf. Toppidrettsutøverlisten, skal søke til Antidoping Norge (ADNO), med en gang det foreligger en diagnose og behov for bruk av legemidler som inneholder forbudte stoffer eller tillatte stoffer ut over tillatte øvre maksimumsdose (salbutamol, salmeterol, formoterol og vilanterol).

  Alle andre utøvere må søke kun hvis ADNO ber om det ved bruk av astmalegemidler. Alle søknader, uansett nivå, skal dokumentere diagnose og bruk. Det er, som nevnt, et generelt fritak for bruk av de fire stoffene salbutamol, formoterol, vilanterol og salmeterol, forutsatt at man har diagnosen astma og at disse legemidlene brukes i terapeutiske doser til inhalasjon (maksimale døgndoser er angitt i dopinglisten).

  Se uttømmende regler om medisinsk fritak på her.

 • 6. Hvordan kan jeg finne ut om de legemidlene jeg bruker står på dopinglisten?

  Antidoping Norge har et oversiktlig legemiddelsøk på sine nettsider for bruk av legemidler kjøpt i Norge. Et søk der vil vise om et legemiddel står på dopinglisten eller ikke.

  Man kan også finne det ut via Felleskatalogens nettutgave, der stoffer på dopinglisten er merket enten med rød silhuett (forbudt) eller med gul silhuett (dvs. at det gjelder særskilte regler). Har du fått legemiddelet i utlandet, må du sjekke dopinglisten som finnes både på WADAs og Antidoping Norges nettside.

  Se uttømmende informasjon og regler her.

 • 7. Hvorfor er det forbudt å bruke store doser med Ventoline dersom det ikke har en prestasjonsfremmende effekt?

  Det er ikke vist at normal terapeutisk dosering av beta2-agonister til inhalasjon har prestasjonsfremmende effekter. Derforgir WADA et generelt fritak for bruk av salbutamol, formoterol,vilanterol og salmeterol forutsatt at man har diagnosen astma og at disse preparatene brukes i terapeutiske doser til inhalasjon med spray eller pulverinhalator (maksimale døgndoser er angitt i dopinglisten).

  Det er imidlertid vist at inntak av større doser gitt som tabletter, av f. eks. salbutamol, kan gi prestasjonsfremmende effekter ved å øke muskulær ytelse (økt muskelkraft), spesielt over kortere distanser (bl.a. sprintdistanser etc).

  Dette har vært kjent lenge, og det er grunnen til at disse stoffene står på WADA’s dopingliste. Skal man bruke beta2-agonister (f. eks. salbutamol) til oral bruk (tabletter), som injeksjon, gitt rektalt (i endetarmen) eller som inhalasjon over angitt dosering, så krever det søknad om medisinsk fritak for bruk, slik at alle medisinske forhold rundt slik bruk blir kartlagt.

  Se uttømmende informasjon og regler om medisinsk fritak her.

 • 8. Hva skal til for å få diagnosen astma?

  Det får man ved en grundig gjennomgang av pasientens sykehistorie, ved en grundig klinisk undersøkelse (bl.a. lytte godt over lungene), ved å ta allergitester der det er mistanke om allergiutløst astma, og ved å gjøre en spirometrisk undersøkelse (pusteprøve), dvs en grundig sjekk av lungefunksjonen.

  Spirometri er en medisinsk undersøkelse av en persons lungefunksjon. Ved hjelp av et apparat måles mengden av og hastighetene på luften som pustes inn og ut. Vanligvis gjøres undersøkelsen ved forsert respirasjon, det vil si at vedkommende som testes forsøker å puste så mye og så kraftig som mulig.

  Slike undersøkelser vil vise om det er tegn til tette luftveier (bronkokonstriksjon) og derved astma. Det kan være nødvendig å gjøre en såkalt provokasjonstest for å få frem astmasymptomer, f. eks. ved bruk av stoffet metakolin, ved bruk av kald luft eller ved bruk av fysisk aktivitet under testen.

  Hvis astma fremkommer ved slike tester og viser bedring ved påfølgende bruk av beta2-agonister (astmalegemidler) (reversering med beta2-agonist etter provokasjonstest), så får man diagnosen astma.

 • 9. Jeg er mosjonist og deltar i flere konkurranser. Jeg har ikke astma, men er irritert i luftveiene, spesielt om vinteren. Jeg bruker ikke medisiner, men har kjøpt noen helsekostprodukter som demper irritasjonen. Risikerer jeg å bli tatt for doping?

  Helsekostprodukter er en risikofaktor med tanke på udeklarert innhold. Det er ikke alltid innholdsdeklarasjonen stemmer overens med hva preparatet faktisk inneholder, og det innebærer en risiko for en positiv dopingprøve. Bruk av helsekostpreparater inntas på egen risiko, og man kan dessverre ikke være helt sikker på hva som inntas.

  Når det gjelder bruk av helsekostpreparater, så oppfordrer vi til forsiktighet og informerer om at all bruk gjøres på egen risiko. Det finnes kosttilskudd som inneholder beta2-agonister (astmalegemidler), og hvis det påvises i en dopingprøve, så blir det en dopingsak.