- Viktigere enn noen gang

Ny avtale mellom Vestland fylke og Antidoping Norge.

Halvor 166 sh nett7 190502 101837
Av Halvor H. ByfuglienKommunikasjonsleder
Vestland ny

Antidoping Norge (ADNO) sin fylkeskommunale modell har vært sentral i vårt forebyggende arbeid i mer enn ti år. Vestland fylke er blant de fylkene som har sett verdien av å ha et omfattende antidopingarbeid, forankret i en samarbeidsavtale med ADNO.

Onsdag signerte Vestland fylkeskommune en ny avtale som gjelder ut 2027.

– Vi opplever at det er viktigere enn noen gang at vi jobber med forebyggende antidopingarbeid. I et samfunn der unge blir utsatt for et enormt press via sosiale medier, og der søkelyset på kropp og trening er sterkere enn noen gang, trenger vi stemmer som taler for en sunn og helsefremmende treningskultur. Vestland fylke ønsker å være en slik stemme, sammen med Antidoping Norge og skole, helsepersonell, politi, treningssenter og andre i Vestland som vil bli med på et løft mot doping, sa fylkesordfører Jon Askeland ved signeringen.

Fra ADNOs side var styreleder Rune Andersen på plass da avtalen ble inngått.

– Jeg ser viktigheten av det forebyggende arbeidet, det er framtiden, og der er dere i Vestland fylkeskommune ledende i det arbeidet dere gjør, sa Andersen.

Les mer om prosjektet og samarbeidet i denne saken på Vestland fylkes nettside.

TRE NYE ÅR: Fylkesordfører Jon Askeland (t.v.) og Rune Andersen, styreleder i ADNO.