Tre nye ADNO-ansatte

Hege, Åse og Per Håkon er nye i avdeling for kontroll og påtale.

Samlet
Per Håkon, Hege og Åse er i gang i sine nye stillinger i Antidoping Norge.

Tre nye personer har funnet sin plass i Antidoping Norges lokaler de siste ukene. Alle tre med tilhørighet i avdeling for kontroll og påtale:

  • Hege Gulbrandsen, fast dopingkontrollør
  • Åse Kjustad Eriksson, avdelingsleder
  • Per Håkon Sand, advokat

Her kan du bli bedre kjent med de nye ADNO-ansiktene:

HEGE GULBRANDSEN
, kontrollansvarlig
Hege Gulbrandsen er ansatt som fast, heltidsansatt dopingkontrollør. Det vil innebære mye planlegging og gjennomføring av dopingkontroller, i tillegg til at hun vil bistå ADNOs etterforskere med informasjonsinnhenting og etterretningsarbeid.

Hege har sin utdanning fra sykepleien og befalsskolen og har lang erfaring fra Forsvaret der hun har hatt ulike roller i perioden 2005 til 2020. Hun har lang erfaring med helse og akuttmedisin og har det siste året jobbet på akuttmottaket på AHUS.

- Hva var det med Antidoping Norge som fristet deg?
- Jeg er opptatt av rettferdighet og at det skal lønne seg å jobbe hardt for å nå både egne og felles mål. Med sykepleier bakgrunn er jeg også veldig opptatt av helseperspektivet og de negative effektene av å bruke doping.

- Hvordan kjenner du Antidoping Norge?
- Etter en antidopingkampanje i Forsvaret for noen år tilbake, ble jeg mer bevisst på arbeidet Antidoping Norge gjorde. Jeg mener arbeidet som blir gjort her er viktig, ikke bare for Norge som medaljevinnende og stolt idrettsnasjon og kultur, men også ved sin forebyggende effekt og kunnskapsspredning, spesielt blant ungdom og unge voksne.

ÅSE KJUSTAD ERIKSSON
, avdelingsleder for kontroll og påtale
Vår nye leder for avdeling for kontroll og påtale er utdannet jurist og har jobbet i Romerike/Øst politidistrikt i mange år. Der har hun vært politiadvokat og har hatt ulike lederstillinger i påtaleenheten. Hun har i tillegg drevet som advokat i noen år, vært dommerfullmektig i Glåmdal tingrett og jobbet en periode i politiavdelingen i Justisdepartementet.

- Hva fristet med å jobbe i Antidoping Norge?
- For meg er det rett og slett viktig å ta de som jukser og gi mitt bidrag til at idretten skal være rettferdig.

- Hvordan kjenner du Antidoping Norge?
- Sett fra utsiden gir Antidoping Norge et svært solid inntrykk med høy troverdighet. Når jeg nå har rukket å bli litt kjent med organisasjonen, stemmer dette inntrykket godt. Medarbeiderne er dedikerte med stor faglig tyngde.

PER HÅKON SAND, advokat
Per Håkon Sand er ansatt som advokat i organisasjonen, med tiknytning til avdeling for kontroll og påtale. I tillegg til å følge opp saker knyttet til brudd på dopingbestemmelsene vil han ha ansvaret for personvernområdet i organisasjonen, og håndtere andre juridiske saker i organisasjonen.

Per Håkon kommer fra en stilling som høgskolelektor ved Politihøgskolen i Oslo, der han har hatt hovedansvaret for grunnopplæring og etterutdanning av påtalejurister i Norge, innenfor alle deler av rollen som påtalejurist. Før Politihøgskolen jobbet han som politiadvokat i Oslo politidistrikt ved ulike avsnitt.

- Hva trigger deg med å jobbe i Antidoping Norge?
- Det er ganske enkelt min store interesse for idrett, idrettens samfunnsrolle og arbeidet Antidoping Norge utfører for sunn idrett og like premisser.

- Hvordan kjenner du Antidoping Norge?
- Jeg var aktiv langrennsløper frem til jeg startet i militæret, og fra et utøverperspektiv har jeg fulgt antidopingarbeidet innenfor idretten med interesse siden midten av 90-tallet. Det har også vært en parallell til arbeidet som politiadvokat. Fra utsiden har Antidoping Norge fremstått som en bunnsolid og profesjonell aktør.

Vi ønsker alle tre velkommen med på ADNO-laget!

Her er oversikten over ansatte på Antidoping Norges hovedkontor.