Stor undersøkelse blant unge som trener

Halvparten tror dopingbruk forekommer på eget treningssenter, mens 2 av 3 i idrettslag tror doping forekommer i sin hovedidrett på nasjonalt nivå.

Halvor 166 sh nett7 190502 101837
Av Halvor H. ByfuglienKommunikasjonsleder
I Stock 1041890380

Antidoping Norge har stilt 1000 nordmenn i alderen 15-25 som trener regelmessig minst én gang i uken spørsmål om treningsvaner, motivasjon for trening, bruk av kosttilskudd og kunnskap om og holdninger til doping. Undersøkelsen ble gjennomført av et eksternt byrå, anonymt via telefon.

500 av deltakerne var aktive i minst ett idrettslag, hvorav 209 trente kun i idrettslag, mens 291 trente i idrettslag og på treningssenter. 392 trente kun på treningssenter, mens 108 hverken trente i idrettslag eller på treningssenter.

Her er noen av de sentrale funnene:

  • Trening for å øke fysisk prestasjon var viktig for alle deltakerne, uavhengig av treningsarena. For personer som kun trente på treningssenter var «trening for å se bra ut» en viktigere motivasjonsfaktor enn for personer som trente i idrettslag eller på andre arenaer.
  • 27 prosent brukte minst ett kosttilskudd. Bruk av kosttilskudd var vanligst blant personer som kun trente på treningssenter. Flere personer i gruppen som trente både i idrettslag og på treningssenter brukte kosttilskudd enn de som kun trente i idrettslag. Proteinpulver var det vanligste kosttilskuddet blant de som brukte kosttilskudd
  • 53 prosent av personene som trente på treningssenter tror dopingbruk forekommer på eget senter.
  • 8 prosent av de aktive i idrettslag tror dopingbruk forekommer i egen klubb. 67 prosent tror doping forekommer i sin hovedidrett på nasjonalt nivå.
  • 33 prosent av de som trener på treningssenter kjenner noen i sin omgangskrets som har benyttet eller benytter dopingmidler. 14 prosent av personene som er aktive i idrettslag kjenner noen i sin omgangskrets som også er aktive idrettsutøvere som har benyttet eller benytter dopingmidler.
  • 17 prosent av personene som kun trente på treningssenter var enige i utsagnet «siden jeg ikke driver konkurranseidrett bør jeg kunne gjøre som jeg vil med min egen kropp, herunder bruke dopingmidler». 19 prosent var verken enige eller uenige i utsagnet.
  • 5 prosent mener det er greit å bruke dopingmidler for å gå ned i vekt. Samme andel mener det er greit å bruke dopingmidler for å øke muskelmassen.

- Det er utvilsomt bra at unge trener, både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Dessverre er det slik at noen unge utvikler et usunt forhold til trening, kropp og ernæring. For å kunne forebygge doping blant unge på en mest mulig effektiv måte, er det viktig at Antidoping Norge forsøker å kartlegge dokumenterte risikofaktorer for dopingbruk på ulike treningsarenaer. Dette er selvsagt bare én undersøkelse, men den gir oss likevel nyttig innsikt, sier avdelingsleder i ADNO, Fredrik Lauritzen.

Normalisering og ufarliggjøring
Han sier dette om funnene i undersøkelsen:

- Det er oppsiktsvekkende at deltakerne i undersøkelsen oppfatter dopingbruk på eget treningssenter eller i egen idrett som vanlig. Funnene kan tyde på en normalisering og ufarliggjøring av slike stoffer. Dette må både idretten og treningssentrene ta på alvor. Vi vet at personer som oppgir en høy antatt forekomst av dopingbruk blant andre selv har økt risiko for å ha positive holdninger til dopingbruk, og for selv å vurdere dopingbruk.

ADNO er av den oppfatning at treningssentre er en viktig arena for å drive forebyggende antidopingarbeid.

- Disse tallene viser at vi bør være oppmerksomme på at unge som trener på treningssentrene ser ut til å ha en økt risiko for dopingbruk sammenlignet med jevnaldrende som benytter andre treningsarenaer, sier Lauritzen.

- Undersøkelsen blant unge som trener, både på senter og i idretten for øvrig, er nyttig i vårt videre felles arbeid mot doping, sier Kjersti Oppen, direktør i Virke Trening.

- Vi har et sterkt fokus på holdningsskapende arbeid på sentrene. Det gjør vi gjennom vårt viktige samarbeid med ADNO, hvor alle sentre som er med i bransjeorganisasjonen, må inngå Rent Senter-avtale og gjennomføre e-læringsprogrammet som vi har utviklet i fellesskap. I tillegg, har vi fokus på holdningsskapende arbeid blant ansatte som personlige trenere, og ved valg av samarbeidspartnere til bransjeorganisasjonen. Vi er opptatt av en sterk felles innsats på dette området fremover, sier Oppen.

Fokus på samfunnsoppdraget
Undersøkelsen viser at medlemmer på treningssenter i større grad oppgir å trene for å se bra ut, rapporterer om høyere bruk av kosttilskudd, og kjenner flere i sin omgangskrets som bruker doping enn personer som trener i idrettslag eller på andre arenaer.

- Som bransjeorganisasjon, har vi et sterkt fokus på samfunnsoppdraget vårt, som er å snu trening fra et ytre skjønnhetsjag til trening som et middel for bedre helse og økt velvære. Vi jobber aktivt mot kroppspress, og samarbeider med Rådgivning mot Spiseforstyrrelser om egne opplæringsprogram for våre ansatte. I markedsføringen vår, er vi opptatt av å få frem mangfoldet av mennesker som trener hos oss i alle aldre, fasonger og med ulike utfordringer. Alle skal føle seg komfortable og velkomne hos oss. Vi har en unik mulighet til å påvirke som vi skal bruke fremover. Her er samarbeidet vårt med ADNO svært viktig, avslutter Oppen.

Antidoping Norge mener det er god grunn til å skryte av at så mange norske treningssentre viser et tydelig standpunkt mot doping.

- Vi har lenge jobbet godt sammen med idretten for å ha et godt forebyggende antidopingarbeid, og dette arbeidet utvikles stadig. Sammen med treningssenterbransjen vil vi også jobbe for å styrke dette arbeidet framover. Antidoping Norge og treningsbransjen har en felles interesse i å løfte frem en treningskultur hvor unge ikke velger dopingmidler som snarvei til en veltrent kropp. I dette arbeidet er undersøkelser som dette nyttig å ha med seg, sier Lauritzen.

LES HELE RAPPORTEN HER!