Solheim ny styreleder av internasjonal antidopingorganisasjon

Anders Solheim er valgt til leder av iNADO – bransjeorganisasjonen for nasjonale antidopingorganisasjoner.

Solheim 1

iNADO – Institute of National Anti-Doping Organisations – ble etablert i 2011 som en medlemsorganisasjon for nasjonale og regionale antidopingbyråer. For tiden er 62 organisasjoner (nasjonale eller regionale antidopingbyråer) del av iNADO.

Solheim var i sin tid sentral i etableringen av iNADO. I dag ble det klart at han overtar som styreleder av organisasjonen som har sitt hovedkontor i Bonn i Tyskland, ved siden av å være daglig leder i Antidoping Norge.

- Det er en stor ære å bli valgt til styreleder i iNADO. Jeg ser fram til å jobbe sammen med det nye styret for å styrke de nasjonale antidopingorganisasjonenes arbeid og rolle fremover, sier Anders Solheim.

Det nye styret er bredt sammensatt med representanter fra de nasjonale antidopingorganisasjonene i Australia, Finland, Frankrike, Kina, Storbritannia, Sør-Afrika, USA og Norge.

- Det er de nasjonale antidopingbyråene som står for det meste av kontrollvirksomheten og det meste av det forebyggende antidopingarbeidet. Personlig har jeg lyst til å jobbe med å løfte deres stemme i det internasjonale arbeidet. Ambisjonen min er å sikre at vi framover kan styrke medlemmenes arbeid for en ren, ærlig og helsefremmende idrett, sier Solheim.

Han ble først valgt inn i iNADOs styre for tre år tidligere i uka, før han i dag ble pekt på av styret som den nye styrelederen. Solheim avløser Nick Patterson fra New Zealand som organisasjonens leder.

Anders Solheim er ny styreleder i iNADO, her med resten av det nye styret i ryggen.