Slik skal ADNO bli enda bedre

Med en ny strategiplan å jobbe etter skal Antidoping Norge fortsette å være en verdensledende antidopingorganisasjon.

ADNO Strategiplan 1

Antidopingarbeidet er i stadig utvikling. Det som ble gjort i dag er ikke godt nok i morgen. Derfor har vi i vår nye strategiplan for perioden 2024 til 2027 forsøkt å se inn i fremtiden. Både på muligheter og utfordringer.

I Antidoping Norge har vi som ambisjon å være en verdensledende antidopingorganisasjon. Det er en ambisjon som står fast også med denne nye strategiplanen. Det stiller store krav til organisasjonen og den enkelte medarbeider.

- Det er ingen tvil om at den nye strategiplanen utfordrer, og på noen områder setter den ny retning. På samme måte som idrettsutøvere gjør sitt ytterste for å nå sine mål, ønsker vi å ha en organisasjon som hele tiden jakter utvikling og framskritt, sier daglig leder Anders Solheim.

Les strategiplan 2024-2027