Samlet nesten 1000 personer på vestlandturne

I løpet av en uke hadde Kaja Haugen foredrag for til sammen 980 personer og besøkte åtte treningssentre.

Vestlandsturne

Fylkeskoordinator i Vestland, Kaja Haugen, har vært på turne og besøkt Stryn, Nordfjordeid, Måløy, Florø og Førde. På turen hadde jeg 6 foredrag for til sammen 980 personer, og besøkte 8 treningssentre.

Det ble holdt foredrag for både ansatte og elever på flere videregående skoler. Temaene var blant annet forebygging og håndtering av dopingbruk for de ansatte og doping, kosttilskudd og kroppspress/sosiale medier for elevene.

Tilbakemeldingene fra både ansatte og elever var gode, der flere meldte tilbake at de hadde fått nyttig informasjon og satt igjen med ny kunnskap.

Det ble i tillegg hold en temakveld på Måløy i samarbeid med Måløy treningssenter, videregående skoler og Kinn kommune. Over 500 personer samlet seg i Nordfjordhallen for å få med seg Antidoping Norge og Ole Petter Hjelle.

– Jeg vil at de unge involvere seg mer, at de veit mer om konsekvensene av å ta dopingmidler. Det påvirker ikke bare den som tar det, men også venner og familie rundt. Det å stille akseptere, er det same som å si at det er greit. Vi må også heve kompetansenivået i alle ledd, til de som er tett på ungdommen, som for eksempel ansatte på treningssenter og lærere. Jeg har tro på at vi sammen kan være ei god motvekt til alt som skjer på den telefonen, og det krever mye mer av oss enn det gjorde før, utalte Kaja Haugen til Vestland fylkeskommune etter temakvelden.