Nytt digitalt studieemne fra ADNO og NIH

Performance-enhancement and anti-doping in sport. Det er navnet på et nytt studieemne.

XH11498
1.desember er fristen for å søke det nye studiet om antidoping på Norges Idrettshøgskole.

SØKNADSFRIST: 1. DESEMBER

Antidoping Norge og Norges idrettshøgskole etablerer et heldigitalt studieemne du nå kan søke opptak til: Performance-enhancement and anti-doping in sport. Oppstart er i januar 2023.

Studieemnet på fem studiepoeng er på engelsk og gir en forsknings- og praksisbasert tverrfaglig oversikt over definisjoner, utbredelse, sosiokulturelle aspekter, politikk og verdier i forhold til prestasjonsfremmende midler og antidoping i idrett.

NIH har det faglige ansvaret og ADNO har gitt finansielle og faglige bidrag. Søknadsfrist er 1. desember, og opptak fordrer generell studiekompetanse.

- Vi har antidoping og prestasjonsfremmende midler som tema i utdanningen vår på NIH, men ikke i form av et eget studieemne. Det får vi nå. Ikke bare for våre egne studenter, men for alle med formell studiekompetanse – uansett hvor i verden de befinner seg, sier professor Sigmund Loland, som er emneansvarlig.

Les om emnet og søk: Performance-enhancement and anti-doping in Sport

Studieemnet er bygget opp over tre moduler med disse temaene:

 1. Definitions, conceptualization, and prevalence
 2. Socio-cultural aspects, education, and policies
 3. Ethical perspectives

Norske studenter kan levere arbeidskrav og eksamen på norsk hvis de ønsker det. Hver modul avsluttes med et arbeidskrav som må godkjennes for at studenten kan ta eksamen ved slutten av semesteret. Eksamen er åpen i tre uker (3–24. mai 2023) for å ivareta fleksibilitet da en del av studentene her vil være i full jobb.

- Veldig positivt
Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge, ser fram til at flere skaffer seg kompetanse innenfor antidoping:

- Det er veldig positivt at vi kan få et eget studietilbud som gir en faglig innføring i antidopingarbeidet. Det vil være et nyttig studium for de som ønsker å jobbe i innenfor antidoping og for våre samarbeidspartnere i kommuner, idrettslag, kretser og særforbund.

ADNOs forskningssjef Fredrik Lauritzen supplerer:

- Antidoping Norges har allerede et godt samarbeid med NIH om utdanning og forskning. Dette emnet vil være et viktig bidrag til å gi studenter som skal jobbe med idrett og trening økt bevissthet og grunnleggende kompetanse om ulike aspekter ved antidopingarbeidet i Norge og internasjonalt. Det er særlig spennende at kurset blir tilgjengelig for internasjonale studenter, og at vi på denne måten kan dele erfaringer og god praksis fra det norske antidopingarbeidet med et internasjonalt publikum.

Stor fleksibilitet
NIH har mange heldigitale digitale studieemner med totalt flere hundre studenter årlig. De norske emnene er samlet i studieprogrammet Idrettsledelse. Professor Dag Vidar Hanstad har stått bak det faglige opplegget som har slått bra an både blant ordinære studenter og ansatte/tillitsvalgte i idretten.

- Vi erfarer at dette oppleves som en effektiv måte å tilegne seg kunnskap. Undervisningen foregår på den digitale plattformen Canvas, og alt av filmer og tekst ligger klart i «klasserommet» når semestret starter. Det gir stor fleksibilitet der studentene kun må forholde seg til frist siste uken i april for å levere alle arbeidskrav, sier Hanstad.

Kort om hvordan du søker:

 1. Start søkerprosessen
 2. Logg inn
 3. Fullfør spørsmålene i step 1, My Profile og klikk "Next"
 4. I step 2, velg Admission
  1. Velg Online courses
  2. Velg "Select"
 5. I step 3 Application

1. Velg Sport Management ENG fra nedtrekksmenyen

2. Klikk "Submit your application"

 1. Emnet Permformance-enhancement and anti-doping in sport velges etter eventuelt Opptak til Studieprogram Sport Management