Ny repetisjonsmodul på Ren Utøver

Skal sikre repetisjon og oppdatering av viktig kunnskap.

Halvor 166 sh nett7 190502 101837
Av Halvor H. ByfuglienKommunikasjonsleder
Uten navn 1

Mange idrettsutøvere og -ledere har de siste årene gjennomført Ren Utøver. Denne versjonen av e-læringsprogrammet er fullført av snart 40 000 nordmenn, ytterligere 10 000 har vært innom programmet.

Nylig ble det lansert en ny repetisjonsmodul som del av Ren Utøver. Modulen er utviklet i dialog med nasjonale antidopingbyråer i Danmark, Sverige og Finland. Programmet ble opprinnelig utviklet av Antidoping Norge, Antidoping Danmark og det norske selskapet Transform.

- Mange utøvere har fått krav fra særforbund eller klubb om gjentagende gjennomføring av Ren Utøver, for eksempel årlig eller annethvert år. En har da opplevd det som lite hensiktsmessig å dra gjennom hele programmet på nytt. Vi har derfor imøtekommet ønsket om å ha noe «nytt», men der utøverne likevel får gjennomgått og repetert det viktigste på en ny måte, sier fagrådgiver i Antidoping Norge, Linda Olsen.

Repetisjonsmodulen er lagt opp på følgende måte:

- Det er 21 spørsmål hentet fra de syv modulene som finnes i Ren Utøver, tre spørsmål fra hver modul, randomisert. Det betyr at du kan møte ulike spørsmål ved to ulike gjennomføringer. 19 av spørsmålene må være riktig besvart, for å «bestå». Om du ikke klarer det, kan du gjøre modulen på nytt, sier Olsen.

Det er videre lagt opp slik at modulen gjøres tilgjengelig på den enkeltes bruker seks måneder etter at hele e-læringsprogrammet ble fullført første gang.

- Og så blir det opp til forbundene eller andre organisasjonsledd å stille krav om når egne utøvere skal gjennomføre repetisjonsmodulen. Vi anbefaler årlig, eller hvert annet år, sier Linda Olsen.

En annen nyhet: Ved gjennomføring av Ren Utøver får du tilsendt et diplom på oppgitt e-post. Det er nå ikke lengre mulig å få tilgang til diplomet før alle modulene er gjennomført. Datoen som fremkommer nederst på diplomet, er datoen for første gangs gjennomføring. Når man gjennomfører repetisjonsmodulen, blir datoen oppdatert med datoen man besto repetisjonsmodulen.