Lauesen valgt til viktig internasjonalt verv

ADNOs internasjonale leder, Martin Holmlund Lauesen har blitt valgt inn i "NADO Expert Advisory Group" som en av to medlemmer fra Europa.

0979 foto erik thallaug lavoppl sorthvitt ny
Martin Holmlund Lauesen, internasjonal leder i ADNO, blir en av to europeiske representanter i en ekspertgruppe fra nasjonale antidopingorganisasjoner i WADA.

Ekspertgruppa skal bestå av 10 medlemmer fra nasjonale antidopingorganisasjoner fra hele verden. To medlemmer har nå blitt valgt inn fra hver verdensdel.

I det europeiske valget ble vår internasjonale leder, Martin Holmlund Lauesen valgt sammen med Michael Cepic fra NADA Austria.

Stor ære

– Det er en stor ære å bli valgt inn som en av representantene fra Europa. Det er også spesielt stort å bli utpekt av sine egne. Jeg har fått stor tillit fra de andre europeiske antidopingorganisasjonene, som jeg håper å vise meg verdig, sier Lauesen.

Det er første gang medlemmene til denne gruppa har blitt valgt av de nasjonale antidopingorganisasjonene selv.

I løpet av 2023 skal ekspertgruppa også velge to av medlemmene som skal inn i selve WADA-styret (Foundation Board).

Skal velge to representanter til WADA-styret

Det er første gang de nasjonale antidopingorganisasjonene får representanter i WADAs øverste styret som går fra 38 til 40 medlemmer neste år. Tradisjonelt har dette styret bestått av representanter fra idretten og offentlige myndigheter.

– Det blir en ny æra, der vi i de nasjonale antidopingorganisasjonene i større grad kan påvirke hvordan vi skal jobbe. Det arbeidet begynner nå, og det er spennende å bli en del av det, sier Lauesen og legger til:

– Jeg er glad for at mange har tatt del i valget og dermed vist interesse i å være med å beslutte hvem som skal snakke på vegne av NADOene i WADA.

Han tror det har blitt lagt merke til hvordan ADNO samarbeider med andre land og antidopingorganisjoner.

– Jo mer man samarbeider med andre, jo mer forstår man jo også hvilken situasjon de står i. Vi samarbeider godt med mange andre antidopingorganisasjoner, tror det kan ha vært en av årsakene til at mange har pekt på meg.

Banka: – Styringa blir styrka

WADA-president Witold Banka sier dette om de nye medlemmene av ekspertgruppa.

– På vegne av WADA vil jeg gratulere de ti nye medlemmene av WADAs NADO Expert Advisory Group. Den høye andelen NADO-er som deltok i valgprosessen taler om hvilket transformativt øyeblikk dette er for NADO-representasjon i WADA. Byråets styring vil bli ytterligere styrket når den rådgivende gruppen velger ut de to medlemmene som skal inn i stiftelsesstyret neste år, sier WADA-president, Witold Banka i en pressemelding.