De nordiske og baltiske antidopingbyråer styrker samarbeidet

Samlet til møter i Oslo denne uka med WADA-president Witold Banka til stede.

Halvor 166 sh nett7 190502 101837
Av Halvor H. ByfuglienKommunikasjonsleder
DSC01710
WADA-president Witold Banka snakket til antidopingledere i de nordiske og baltiske landene. Alle foto: Kjell Arne Jørgensen/ADNO

Det har lenge vært et fruktbart og nyttig antidopingsamarbeid mellom de nordiske landene og tilsvarende har de baltiske land hatt sitt samarbeid. Nå er det ønskelig å styrke fellesskapet og samarbeidet mellom de to regionene.

Det er bakgrunnen for at Antidoping Norge denne uka er vertskap for et nordisk-baltisk antidopingmøte i Oslo.

- Vi har på mange måter sammenfallende interesser og har ofte felles innstilling og uttrykker mye av det samme i internasjonale antidopingspørsmål. Vi ser dessuten stor verdi i å utveksle erfaring og kompetanse, sier daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

Det nordiske antidopingsamarbeidet strekker seg helt tilbake til 1980-tallet og den nordiske antidopingkonvensjonen ble etablert i 1987.

- Mange av vårer utøvere reiser og konkurrer på tvers av disse landene, og det er derfor viktig at vi kan samarbeide og koordinere testarbeidet blant annet. Dette har vært en styrke ved det nordiske samarbeidet, og er noe vi også ønsker å få etablert sammen med den baltiske regionen, sier Solheim.

Som del av dette møtet kommer også WADA-president Witold Banka på besøk til Oslo.

- Jeg opplever at både vi og WADA er opptatt av å styrke arbeidet i nasjonale antidopingbyråer, slik at vi kan spille hverandre gode. Det er også bakgrunnen for at vi ønsket å få president Banka hit, slik at han kunne møte så vidt mange lands nasjonale antidopingorganisasjoner samtidig for å diskutere utfordringer vi opplever, og samtidig jobbe for et styrket samarbeid til beste for det internasjonale antidopingarbeidet og de rene utøverne, sier Solheim.

I forbindelse med president Witold Bankas besøk til Norge vil han også benytte anledningen til å lufte antidopingtemaer med kulturministeren og representanter fra Norges idrettsforbund.

---

English version:


The Nordic and Baltic National Anti-Doping Organizations have met to discuss ways to revive their collaboration.

For years, the NADOs in the Nodic countries have fostered a fruitful and mutually beneficial cooperation in the field of antidoping, parallelled by the Baltic NADOs partnership. Recognizing the synergies between the two regions, there is a collective commitment to strengthening the two regions through collective efforts.

Anti-Doping Norway hosted a Baltic-Nordic antidoping meeting in Oslo meeting on this backdrop this week.

– In many ways, we have common interests, and we often see similar approaches and express similar messages on international anti-doping issues. We see added value in exchanging experiences and competence, said Anders Solheim, CEO of Anti-Doping Norway.

The Nordic Cooperation in the field of antidoping reaches all the way back to the 1980’es and the Nordic Anti-Doping Convention was established in 1987 – in the 1990’es the countries of the two regions collaborated on a number of areas, including anti-doping.

– Many of our athletes travels and competes across these countries, and it is therefore important that we can cooperate and among others can coordinate our testing. This has been a strength in the Nordic cooperation, and we hope to establish the same type of cooperation with the Baltic Region, said Solheim.

As part of this meeting, WADA President, Mr. Witold Banka is also visiting Oslo.

– I see that both we and WADA are interested in strengthening the work of the NADOs. so that we can improve ourselves together. That is also the reason why we wanted President Banka to visit Oslo, so that he could meet several NADOs at the same time, to discuss the challenges we experience and at the same strive to strengthen the cooperation of the benefit of the international antidoping work and the clean athletes, said Solheim.

In connection with President Witold Banka’s visit to Norway, he has also taken the opportunity to discuss antidoping issues with the Minister for Culture and representatives of the Norwegian Sports Confederation and Olympic and Paralympic Committee (Norges idrettsforbund).

Bak fra venstre: Jenny Schulze (Sverige), Martin Holmlund Lauesen (Norge), Jessica Wissman (Sverige), Erika Petrutytė (Litauen), Kornelija Tiesnesytė (Litauen), Alekss Ūpis (Latvia), Marjorit Elorinne (Finland), Tom May (WADA), Ptteri Lindblom (Finland), Anders V. Tinning (Danmark), Mārtiņš Dimants (Latvia). Foran fra venstre: Teemu Japisson (Finland), Christine Helle (Sverige), Anders Solheim (Norge), Kim Højgaard Ravn (Danmark), Marit Jukk (Estland), Rūta Banytė (Litauen).
Direktør i Anti Doping Danmark, Kim Højgaard Ravn, gir en oppdatering på det danske antidopingarbeidet.
ADNOs styreleder Rune Andersen i samtale med WADA-president Witold Banka.