ADNO og KDI signerte samarbeidsavtale

Anders Solheim i ADNO og Jan-Erik Sandli i KDI om antidopingsatsingen i kriminalomsorgen.

Lignende videoer