Hva er doping?

I dagligtale er doping gjerne forstått som medikamenter tatt i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt. Mange vil også forbinde doping med anabole steroider. I idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet.

Frothing Water2

§ 12-3. Regelbrudd.

(1) Følgende forhold anses som regelbrudd

a) tilstedeværelse av et forbudt stoff, dels metabolitter eller markører i utøvers dopingprøve,

b) bruk av et forbudt stoff eller metode,

c) unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve eller unndra seg dopingkontroll på annen måte,

d) tre brudd på meldeplikten innenfor en tolv måneders periode, jf. forskrift til NIFs lov,

e) manipulere, forbytte eller ødelegge dopingprøve, gi uriktige eller villedende opplysninger eller forhindre dopingkontroll på annen måte,

f) innføre, erverve eller besitte forbudt stoff eller metode til eget bruk,

g) tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, distribuere, sende eller overdra et forbudt stoff eller metode til tredjeperson,

h) forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode,

i) profesjons- eller idrettsrelatert omgang med støttepersonell som er utelukket eller som har begått lov- eller regelbrudd som ville ha utgjort brudd på dopingbestemmelsene, jf. WADC art. 2.10,

j) medvirkning til regelbrudd, medvirkning til forsøk på regelbrudd og medvirkning til brudd på ilagt utelukkelse, jf. § 12-8 (10).

(2) Forsøk på brudd på §12-3 (1) b), e), g) og h) likestilles med fullbyrdet forgåelse.

(3) Dopinglisten omfatter forbudte stoffer og metoder. Dopinglisten spesifiserer enkelte stoffer som særskilte stoffer (heretter kalt særskilte stoffer). Dopinglisten trer i kraft etter beslutning fattet av WADA. Dopinglisten er gjeldende og håndheves inntil ny liste trer i kraft.

Dopinglisten

Det er World Anti-Doping Agency som bestemmer hvilke stoffer og metoder som er forbudt å benytte innen idretten. Forbudte stoffer og metoder blir oppført på Dopinglisten.

Minst to av følgende kriterier skal være tilstede for å inkludere et stoff eller metode på dopinglisten:

  • Stoffer eller metoder som har potensiale til prestasjonsforbedring
  • Helserisiko for utøver
  • Brudd på idrettens anseelse

De mest anvendte dopingmidlene er vevsoppbyggende preparater (f. eks. anabole androgene steroider), preparater som stimulerer sentralnervesystemet, narkotiske stoffer og bloddoping.