Faste samarbeid

Antidopingprogrammer for aktører utenfor idretten.

Antidoping Norge leverer helhetlige antidopingprogram til aktører som ikke er underlagt Norges Idrettsforbund.

Under følger en oversikt over aktører vi har fortløpende leveranse til.

Oppdrag

 • Norges Bilsportforbund

  Norges Bilsportforbund har avtale med Antidoping Norge.

  Gjennom avtalen har Antidoping Norge myndighet til å utføre dopingkontroller og alkometertester i bilsporten. Antidoping Norge bistår også Norges Bilsportforbund i det forebyggende antidopingarbeidet.

  Norges Bilsportforbund er underlagt FIA som følger World Anti-Doping Agency’s (WADA) regelverk, slik at den dopinglisten som gjelder for norsk idrett også vil gjelde for lisensinnehavere i Norges Bilsportforbund.

  Dopingkontrollene gjennomføres i tråd med FIAs antidopingregelverk. Alkometertester skjer i tråd med NBFs regler om alkohol.

  Lisensinnehavere skal alltid informeres om sine plikter og rettigheter. Det som gjelder for alle kontroller og lisensinnehavere, er at de utøvere som er plukket ut til alkometertest og dopingkontroll plikter å avlegge prøve. Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til sanksjoner.

 • Det Norske Travselskap

  Antidoping Norge har en avtale med Det Norske Travselskap (DNT).

  Gjennom avtalen har Antidoping Norge myndighet til å utføre dopingkontroller i travsporten. Antidoping Norge bistår også DNT i det forebyggende antidopingarbeidet.

  Dopingkontrollene gjennomføres i tråd med DNTs regelverk og analyseres på bakgrunn av WADAs dopingliste. Hensikten med disse testene er å avsløre eventuell dopingbruk og ivareta sikkerheten til kuskene.

 • Norsk Jockeyklub

  Antidoping Norge har en avtale med Norsk Jockeyklub (NJK).

  Gjennom avtalen har Antidoping Norge myndighet til å utføre dopingkontroll av utøvere (jockeyer). Antidoping Norge bistår også NJK i det forebyggende antidopingarbeidet.

  Dopingkontrollene gjennomføres i tråd med NJKs regelverk og analyseres på bakgrunn av WADAs dopingliste.

 • Det frivillige Skyttervesen

  Antidoping Norge har en avtale med Det Frivillige Skyttervesen (DFS).

  Gjennom avtalen har Antidoping Norge myndighet til å utføre dopingkontroller av medlemmer i DFS. Antidoping Norge bistår også DFS i det forebyggende antidopingarbeidet.

  Dopingkontrollene gjennomføres i tråd med DFSs regelverk og analyseres på bakgrunn av WADAs dopingliste.

 • Politihøgskolen

  Antidoping Norge (ADNO) har en avtale med Politihøyskolen (PHS).

  Formålet med partenes samarbeid, er å bidra til at politihøyskolens studenter tar et aktivt standpunkt mot doping, gjøres kjent med dopingbestemmelsen og konsekvenser ved dopingbruk. Studentene kan også testes for eventuell bruk av dopingmidler.

  ADNO leverer gjennom avtalen undervisning for og dopingkontroll av Politihøyskolens studenter.

 • Norges Rytterforbund

  Stiftelsen Antidoping Norge har en avtale med Norges Rytterforbund (NRYF). Avtalen innebærer at Antidoping Norge foretar prøvetakingen av hest.

  NRYF er høyeste myndighet i Norge innen ryttersporten og omfatter syv ulike grener: Sprang, dressur, feltritt, distanse, kjøring, voltige, islandshest og ridning for funksjonshemmede.

  Avtalen med Antidoping Norge sikrer en oppbygging som er i tråd med regelverket for antidoping som gjelder i humanidretten. På den måten etableres en uavhengighet også i antidopingregelverket for hest ved at prøvetaking og utredning av påtalespørsmålet foretas av Antidoping Norge.

  God hestevelferd er førsteprioritet for NRYF. Samtidig er forbundet opptatt av at medlemmer i idrettslag tar et aktivt standpunkt mot doping. Avtalen sikrer et antidopingprogram som inneholder både et forebyggende opplæringsprogram og dopingkontroller.

  Prøvene blir analysert på et laboratorium som er godkjent av Det internasjonale rytterforbundet (FEI) og analyseres på bakgrunn av dopingliste fastsatt av Federation Equestre Internationale (FEI), tilgjengelige for medlemmene på www.rytter.no.