Arrangementer og testoppdrag

Arrangementer utenfor den organiserte idretten:

ADNO bistår med etablering og gjennomføring av helhetlige antidopingprogram i samarbeid med arrangører av konkurranser/arrangementer. ADNO sikrer at antidopingprogrammene gjennomføres i tråd med World Anti Doping Code.

Leveransen innebærer blant annet:

  • Utvikling av et antidopingregelverk og at utøvere tilslutter seg dette.
  • Opplæring av utøvere
  • Dopingkontroll før, under og etter konkurranser
  • Oppfølging av meldeplikt
  • Behandling av søknader om medisinske fritak

Idrettsarrangementer og enkeltstående testoppdrag:

ADNO innhenter dopingtester på oppdrag fra f.eks. internasjonale særforbund og lokale arrangører i forbindelse med internasjonale konkurranser på norsk jord.

Det innhentes også tester av utøvere på oppdrag fra internasjonale særforbund, nasjonale antidopingbyråer og testbyråer utenfor konkurranse.