Oppdragsvirksomhet

Antidoping Norge (ADNO) gjennomfører kontroller på oppdrag for både norske og internasjonale organisasjoner.

«Vi skal tilby et helhetlig antidopingarbeid i tråd med WADAs regelverk til alle konkurransemiljøer», er en av ambisjonene som er nedfelt i vår strategiplan.

For å nå denne ambisjonen, er det viktig for oss å tilby antidopingprogrammer til organisasjoner som ikke sorterer under Norges Idrettsforbund-paraplyen, og gjennomføre kontroller på oppdrag i internasjonal idrett.

Vi har lang erfaring med å ta på oss slike oppdrag, og har de senere årene utvidet porteføljen betydelig.