Hausken Nordberg ansatt i utøverstilling

Funnet sin nye post hos Antidoping Norge.

Hausken ny

Anne Margrethe Hausken Nordberg (43) er ansatt i et engasjement i Antidoping Norge (ADNO) med fokus på utøverperspektivet i antidopingarbeidet. Den meritterte orienteringsløperen startet i deltidsstillingen denne uka.

- Jeg har takket nei til landslaget, og vil nå kombinere dette engasjementet i Antidoping Norge med å være klubbløper. Å jobbe med antidoping med et utøverblikk og i samspill med norske topputøvere, ser jeg på som en perfekt utfordring for meg, sier Hausken Nordberg.

Hun var leder av Olympiatoppens utøverkomité fra 2006 til 2011 og jobbet mye med antidopingspørsmål den gang. Hun er i tillegg utdannet farmasøyt.

- Jeg synes det er veldig positivt at ADNO ønsker å styrke utøverfokuset, og jeg har registrert at fokuset på utøverstemmene har fått større gjenklang også internasjonalt i det siste. Jeg mener det både er en riktig og viktig vei å gå, sier Nordberg Hausken.

Hun kommer til å jobbe med utviklingsprosjekter i ADNO som retter seg mot utøvere. Det være seg i form av for eksempel informasjonsverktøy eller forebyggende programmer. Hun kommer også til å ha dialog med utøvere og fora som representerer utøvere for å innhente kunnskap og innspill som kan bidra til å utvikle antidopingarbeidet.

- Utøverstemmene er viktige i antidopingarbeidet, og med dette prosjektet får vi en dedikert ressurs som kan jobbe med å styrke dette perspektivet i Norge. Vi kunne neppe fått noen bedre person enn Anne Margrethe til denne stillingen. Hun har vist interesse for og har et stort engasjement for antidopingarbeidet, har en faglig relevant bakgrunn, kjenner topputøverlivet og har et bredt nettverk i norsk idrett etter en lang og suksess idrettskarriere, sier daglig leder Anders Solheim.