Unntaksbestemmelser for bruk av betablokkere i biljard, golf, skyting og bueskyting

Generelle fritaksbestemmelser fremgår av «Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten».

Unntaksbestemmelser

 • § 1 Hjemmel

  Disse reglene er gitt med hjemmel i NIFs lov §2-2 punkt 4.

 • § 2 Virkeområde

  1) De generelle fritaksbestemmelsene § 3, 1) punkt b) kan fravikes ved vurdering av medisinsk fritak for betablokkere for utøver i de idretter som er oppgitt her, med mindre utøver skal konkurrere på internasjonalt nivå[1], er definert som meldepliktutøver eller nasjonal toppidrettsutøver[2], eller skal delta i Norgesmesterskap.

 • § 3 Unntaksbestemmelser

  Unntaksbestemmelsene gjelder for:
  1) utøver som skal delta i konkurranse i golf. Unntaksbestemmelsene kommer ikke til anvendelse i forbundsturneringer.
  2) utøver som kun skal delta i godkjent turnering i biljard på lokalt eller regionalt nivå og NM Veteran.
  3) utøver som skal delta i skyting eller bueskyting i eller utenfor konkurranse. Utøvere som skal delta i veteranklasse i Norgesmesterskapet kommer inn under unntaksbestemmelsene, men må søke om medisinsk fritak senest 30 dager før konkurransen.

Godkjent av styret i Antidoping Norge 11. februar 2015

Revidert og godkjent av styret i Antidoping Norge 7.juni 2016

Revidert og godkjent av styret i Antidoping Norge 8.februar 2017

[1] Jf regler om medisinsk fritak § 4

[2] Jf Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon