Methylphenidate Aristo

Substansmetylfenidat

Legemiddelformkaps. med modifisert frisetting

Legemiddelfirma Aristo Pharma