Lodoz

Inneholder også bisoprolol som er forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner, se P1. Betablokkere og informasjon om medisinsk fritak.

Les mer hos FelleskatalogenFå bekreftelse på søk
  • Står ikke på WADAs dopingliste
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste

Substanshydroklortiazid, bisoprolol

Legemiddelfirma Merck