Carvedilol Aristo

Les mer hos FelleskatalogenFå bekreftelse på søk
  • Forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner

Substanskarvedilol

Legemiddelformtabl.

Legemiddelfirma Aristo Pharma