Widvey: - Jeg vil være en aktiv styreleder

Thorhild Widvey ble 17. september utnevnt til styreleder i Antidoping Norge. Nå gleder hun seg til å ta fatt på vervet og jobbe aktivt for å verne om den rene idretten.

Lignende videoer