" frameborder="0" width="854" height="480" allowfullscreen="" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="">

Må utøvere si fra til ADNO når de legger opp?