- Første gang vi inngår en avtale med denne bransjen

Antidoping Norge og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) signerte en samarbeidsavtale onsdag 7. mars.

Lignende videoer