- Det er det jeg vil drive med når jeg blir eldre

Markus Wilhelmsen (18) takker familien for at de gjør golfsatsingen mulig.