ADNO 15 år - Internasjonalt engasjement

For at norske utøvere skal konkurrere på like premisser over hele verden, engasjerer ADNO seg i det internasjonale antidopingarbeidet. Kenya er en nasjon vi jobber tett med nå.