ADNO 15 år: Forebyggende arbeid i alle Norges fylker

I 2017 holdt Antidoping Norge 621 foredrag på landsbasis. Her forteller rådgiver Siri Bynke om hvordan ADNO møter unge idrettsutøvere, og hva stiftelsen legger vekt på i det forebyggende arbeidet.