Dopingsaker 2003-2018

Tall og statistikk fra ADNO ble stiftet i 2003 og frem til i dag.

Dopingsaker 2003-2018

Nøkkeltall og statistikk knyttet til dopingsaker i perioden 2003-2018

 • 2018
  • PN: I oversikten under står det noen steder PN i parentes etter dom. PN er en forkortelse for Påtalenemnden og betyr at saken er avgjort ved forenklet behandling her.
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003