Kontroller på oppdrag

Antidoping Norge har lang erfaring med å utføre dopingkontroller på oppdrag fra WADA og internasjonale særforbund.

Enkelte internasjonale særforbund stiller krav om dopingkontroll ved internasjonale arrangementer i Norge, og arrangør må selv undersøke om det internasjonale særforbundet har stilt slike krav. Det er viktig at arrangører planlegger dette i forkant.

Antidoping Norge har svært god erfaring i planlegging og gjennomføring av slike dopingkontroller. Vi vil derfor gjerne utføre denne type kontroller på oppdrag fra arrangør/særforbund. I henhold til WADAs regelverk er det å foretrekke at nasjonale antidopingorganisasjoner (som Antidoping Norge) gjennomfører kontrollene dersom det internasjonale særforbundet ikke selv har et dopingkontrollprogram.

Kostnader i forbindelse med kontroller på oppdrag må dekkes av oppdragsgiver.

Vår erfaring er at ikke alle konkurransearrangører er oppmerksomme på at internasjonale særforbund kan ha krav til dopingkontroller. Nasjonale særforbund og lokal arrangør må tenke gjennom både de økonomiske og praktiske sidene ved eventuelle kontroller, og planlegge dette i god tid.

Antidoping Norge kan på oppdrag fra internasjonale særforbund, nasjonalt særforbund og/eller lokal arrangør planlegge og gjennomføre slike kontroller. Vanligvis inngås det da en skriftlig avtale om gjennomføring av kontroller under arrangementet.

Planlegg alltid konkurranser med tanke på uanmeldte kontroller

Våre kontrollører opplever alt for ofte at arrangører ikke har tenkt på at dopingkontroller kan forekomme. Det medfører vanskelige arbeidsforhold for kontrollørene, og større ulemper for utøverne som skal testes. Dette kan unngås ved at arrangøren planlegger med tanke på kontroller.

Arrangør bør sette av et toalett med tilstøtende lokaler hvor man kan ha et venterom og et dopingkontrollrom. Det bør være muligheter for å sitte, og i kontrollrommet bør det være noe som kan fungere som et bord. Kontrollområdet bør ikke være lokalisert langt unna der konkurransen finner sted. Ofte er det lokale klubber og lag er ansvarlige for arrangementet. Særforbund bør i forbindelse med store konkurranser gjøre slike arrangører oppmerksom på muligheten for dopingkontroll.

E-post: [email protected]
Telefon: 09765