S7. Narkotiske stoffer

Forbudt i konkurranse.

Følgende narkotiske stoffer er forbudt: 

 • buprenorfin
 • dekstromoramid
 • diamorfin (heroin)
 • fentanyl og dets derivater
 • hydromorfon
 • metadon
 • morfin
 • oksykodon
 • oksymorfon
 • pentazocin
 • petidin

Følgende stoffer i denne klassen/gruppen står på overvåkingslisten: mitragynin og tramadol – dvs. at de ikke er forbudt, men kan testes for i konkurranser for å se på trender når det gjelder bruk.

Les mer

Medikamenter i denne klassen brukes som smertestillende stoffer ved moderate til sterke smerter, f.eks. morfin. I tillegg har de en hostestillende effekt og kan således finnes i enkelte hostemedisiner, spesielt de man kjøper i utlandet. De fleste av virkestoffene har betydelige bivirkninger som høy avhengighetsrisiko og hemming av pusteevnen brukt i store doser.

Denne gruppen er en lukket gruppe på 11 substanser.

Medisinsk bruk av stoffer i denne gruppen (S7) er gjenstand for medisinsk fritak. Hva utøver må sende inn av fritaksdokumentasjon avhenger av utøvers nivå.

Les mer: Informasjon om medisinsk fritak.