Meldepliktkomité

Alle internasjonale særforbund og antidopingorganisasjoner som ønsker å delta med sine utøvere i OL er forpliktet til å opprette en liste over utøvere som har meldeplikt i henhold til meldepliktforskriften.

Disse utøverne skal informere om hvor de bor, trener, om samlinger, faste aktiviteter og konkurranser, samt oppgi minimum ett daglig treffpunkt på én time mellom klokken 05.00 og 23.00, slik at de gjør seg selv tilgjengelig for uanmeldte dopingkontroller.

NIF har i sitt lovverk laget ”Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon” (meldepliktforskriften). Brudd på denne forskriften kan føre til advarsel. Tre advarsler i løpet av 12 måneder kan føre til at utøver blir dømt for brudd på dopingreglene og utestengelse fra idretten.

Antidoping Norge har opprettet en meldepliktkomité som vurderer og vedtar utstedelse av advarsler til utøvere for brudd på forskriften. Komiteens medlemmer består av jurister og topputøvere. Meldepliktkomiteen kan også gi anbefalinger til praktiseringen av meldepliktsystemet eller ta opp relevante temaer etter eget initiativ.

Meldepliktskomitéens medlemmer:
Andreas Ekker (leder)
Andreas Nyhaug
Karoline Dyhre Breivang
Carl Godager Kaas
Odd-Bjørn Hjelmeset

Klagenemnd

Utøvere som har fått advarsel for brudd på forskriften kan klage til Antidoping Norge. En klagenemnd er opprettet for å behandle klagen. I nemnden sitter jurister og en toppidrettsutøver. 

Siri Langseth (leder)
Anna Thorstenson
Are Strandli