NAPMU - Nordic Athlete Passport Management Unit

Som ett av midlene i kampen mot doping i idretten benyttes det i dag biologiske pass.

Til forskjell fra tradisjonelle dopingtester som avdekker forbudte stoffer og metoder direkte, er formålet med biologiske pass å avsløre doping indirekte ved hjelp endringer i biologiske markører (for eksempel hemoglobin i blod og testosteron i urin).

Etter hvert som en utøver får flere testresultater i sin biologiske profil, vil det ved hjelp av statistiske programmer regnes ut en sannsynlighet for om variasjonen i de biologiske markørene er naturlig. Biologiske pass kan benyttes til følgende:

1) gjennomføre ytterligere analyser på allerede innhentede prøver

2) planlegge videre målrettet testing (intelligent testing)

3) som bevis i en sak for brudd på dopingreglene

For å administrere og håndtere disse biologiske passene, er det etablert ‘Athlete Passport Management Units’ (APMUs). I Norden har man gått sammen for å gjøre dette, og man har dermed opprettet Nordic Athlete Passport Management Unit (NAPMU). Dette er et samarbeid mellom Antidoping Norge, Antidoping Danmark, Finsk antidopingbyrå og det Svenske Riksidrottsförbundet, samt Norges laboratorium for dopinganalyse, og er lokalisert hos Antidoping Norge.

Hensikten med NAPMU er blant annet å rådgi de ulike antidopingorganisasjonene med tanke på ‘real-time’ administrasjon av de biologiske passene og ytterligere analyser og intelligent testing, samt koordinering av ekspertpanel (inkludert innhenting av nødvendig dokumentasjon) ved behov.