Dopingkontrollstasjonen

Dette er en veiledning til arrangører av idrettsarrangement og andre som har behov for å vite hva en dopingkontrollstasjon skal og/eller bør inneholde.

Minstekrav til en dopingkontrollstasjon:
Dopingkontrollstasjonen
Ved etablering av en dopingkontrollstasjon skal en tilrettelegge for best mulige forhold for kontrollvirksomheten. En dopingkontrollstasjon skal som et minimum bestå av:
• mulighet for utøver å avlegge urinprøve i avskjermet område
• mulighet for utøver å sitte
• mulighet for utøver å ligge - gjelder kun for blodprøver
• mulighet for dopingkontrollør og utøver å gjennomføre prosedyren ved et fungerende "bord"
• mulig å kaste søppel i en beholder
• mulighet for utøver å kunne vente under oppsyn 
 Dopingkontrollstasjonen skal være plassert slik at prosedyrer kan gjennomføres under avskjermede forhold.
Tilgjengelighet
Det må være rimelig avstand mellom dopingkontrollstasjonen og målområdet (eventuelt bane eller arena hvor utøver avslutter den aktiviteten han/hun driver). Dersom dopingkontrollstasjonen ikke er i umiddelbar nærhet til målområde (eller der hvor utøver avslutter aktiviteten) skal sikker transport dedikert kun til dopingkontrollformål være tilgjengelig. 
 
Dopingkontrollstasjonen skal kun benyttes som dopingkontrollstasjon fra kontrollteamet ankommer og så lenge kontrollen pågår. Kontrollteamet avgjør når kontrollen er avsluttet.
Ønskede forhold ved en dopingkontrollstasjon
For å sikre optimale forhold ved prøvetaking bør en dopingkontrollstasjon bestå av:
• et dopingkontrollrom
• et toalett
• et venterom. 
Ved prøvetaking av både blod og urin bør det være to dopingkontrollrom for å få effektivisert kontrollen. Ved store kontroller bør en sørge for at det er tilstrekkelig med dopingkontrollrom for å effektivisere kontrollen.
Dopingkontrollrom 
Dopingkontrollrommet bør være avlukket, stengt for utenforstående og med lett tilgang til toalett. Rommet skal helst kunne låses og bør være oppvarmet. Dopingkontrollrommet bør inneholde følgende:
• 6 stoler
• 2 bord
• 1 behandlingsbenk - gjelder kun for blodprøver
• en søppelkurv m/plastpose
• tørkepapir
• låsbart kjøleskap
Toalett
Toalettet bør være avlukket og helst ligge i direkte tilknytning til dopingkontrollrommet for urinprøver. Rommet bør inneholde følgende:
• toalett
• toalettpapir
• vask og såpe.
Venterom
Et eget avskjermet venterom bør ligge i umiddelbar nærhet av dopingkontrollrommet. Rommet bør være lett tilgjengelig fra utøvernes garderober og bør være oppvarmet. 
Venterommet bør inneholde:
• tilstrekkelig antall stoler til utøvere og ledsagere
• bord
• en søppelkurv
• tørkepapir
• drikke i forseglede beholdere
 
I tillegg vil det være god service overfor utøverne dersom venterommet er utstyrt med:
• TV og lesestoff
• tilgang til vask 

Minstekrav til en dopingkontrollstasjon:

Dopingkontrollstasjonen

Ved etablering av en dopingkontrollstasjon skal en tilrettelegge for best mulige forhold for kontrollvirksomheten. En dopingkontrollstasjon skal som et minimum bestå av:

• mulighet for utøver å avlegge urinprøve i avskjermet område

• mulighet for utøver å sitte

• mulighet for utøver å ligge - gjelder kun for blodprøver

• mulighet for dopingkontrollør og utøver å gjennomføre prosedyren ved et fungerende "bord"

• mulig å kaste søppel i en beholder

• mulighet for utøver å kunne vente under tilsyn 

Dopingkontrollstasjonen skal være plassert slik at prosedyrer kan gjennomføres under avskjermede forhold.

Tilgjengelighet

Det må være rimelig avstand mellom dopingkontrollstasjonen og målområdet (eventuelt bane eller arena hvor utøver avslutter den aktiviteten han/hun driver). Dersom dopingkontrollstasjonen ikke er i umiddelbar nærhet til målområde (eller der hvor utøver avslutter aktiviteten) skal sikker transport dedikert kun til dopingkontrollformål være tilgjengelig. 

Dopingkontrollstasjonen skal kun benyttes som dopingkontrollstasjon fra kontrollteamet ankommer og så lenge kontrollen pågår. Kontrollteamet avgjør når kontrollen er avsluttet.

Ønskede forhold ved en dopingkontrollstasjon

For å sikre optimale forhold ved prøvetaking bør en dopingkontrollstasjon bestå av:

• et dopingkontrollrom

• et toalett

• et venterom. 

Ved prøvetaking av både blod og urin bør det være to dopingkontrollrom for å få effektivisert kontrollen. Ved store kontroller bør en sørge for at det er tilstrekkelig med dopingkontrollrom for å effektivisere kontrollen.

Dopingkontrollrom 

Dopingkontrollrommet bør være avskjermet, og med lett tilgang til toalett.  Dopingkontrollrommet skal helst kunne låses og bør være oppvarmet. Dopingkontrollrommet bør inneholde følgende:

• 6 stoler

• 2 bord

• 1 behandlingsbenk - gjelder kun for blodprøver

• to søppelkurver m/plastpose

• tørkepapir

• kjøleskap (eventuelt låsbart)

Toalett

Toalettet bør være avskjermet , og helst ligge i direkte tilknytning til dopingkontrollrommet for urinprøver. Rommet bør inneholde følgende:

• toalett

• toalettpapir

• vask .

Venterom

Et eget avskjermet venterom bør ligge i umiddelbar nærhet av dopingkontrollrommet. Rommet bør være lett tilgjengelig fra utøvernes garderober. 

Venterommet bør inneholde:

• tilstrekkelig antall stoler til utøvere og ledsagere

• bord

• en søppelkurv

• tørkepapir

• drikke i forseglede beholdere

I tillegg vil det være god service overfor utøverne dersom venterommet er utstyrt med:

• TV og lesestoff

• tilgang til vask 

Arrangør anbefales å ta kontakt med Antidoping Norge for avklaring av spesielle forhold i forbindelse med arrangement. Dopingkontroller gjennomføres normalt uanmeldt, slik at arrangør anbefales å ta høyde for at uanmeldte dopingkontroller kan finne sted under arrangementet. Dopingkontrollteamet vil være behjelpelig med å avklare nødvendige behov ved ankomst. Arrangør er pliktig til å samarbeide med kontrollteamet og søke å legge forholdene til rette for kontrollteamet slik at kontrollen kan gjennomføres under best mulige forhold.