Antidoping Norge på YouTube

Antidoping Norge lager med jevne mellomrom videoer til bruk i vårt informasjons- og holdningsskapende arbeid, ofte i samarbeid med andre organisasjoner. Videoene er lastet opp på Antidoping Norges YouTube-kanal.

Under finner du videoene. Klikk på ønsket video, og ditt valg legger seg i den øverste ruten for avspilling. 

Please Wait....

Insert video here

Trykk på et bilde under for å starte videoen.